"Kentte Ekolojik Yaşam" temasıyla düzenlenenen festival, doğaya duyarlı bütün demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılımına açık.