İTÜ Mimari Yapı Elemanları Tasarımı dersi kapsamında düzenlenen seminerlerin dördüncüsü Saint-Gobain Weber firmasında Ürün Sorumlusu Aslı Aksakallı tarafından 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleşecek.

İTÜ Mimarlık Bölümü'nde Mimari Yapı Elemanları Tasarımı dersi öğrencileri bu yıl Amazon bölgesi için bir araştırma istasyonunun detay tasarımı üzerine çalışıyor. Fatih Yazıcıoğlu yürütücülüğünde, zorlayıcı iklim şartlarında tasarım araştırmaları yapılan ders kapsamında kavramsal tasarımı, strüktür tasarımı ve çevre-sürdürülebilirlik konularında seminerler dizisi düzenleniyor.