Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı tarafından onüçüncüsü düzenlenen Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar seminerlerine "Bir Olay Olarak Yıkım" başlıklı konuşmasıyla Bora Özkuş konuk oluyor.

Etkinlik 26 Mart, saat 14.00'da MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Seminer Odası'nda gerçekleşecek.