Mimarlık Vakfı Akademisi (MİV-AKADEMİ)’nin düzenlediği ve ilki 9 Nisan’da İstanbul’da ikincisi 7 Mayıs'ta Ankara’da gerçekleştirilen panel/forumlar dizisi aynı içerikle Diyarbakır'a taşınıyor. 20 Mayıs'ta TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Toplantı Salonu'nda düzenlenecek panelde dünyadaki “güncel mimarlık pratiğinin eleştirisine dayalı alternatif yaklaşımlar, manifestolar ve uygulamalar” ele alınacak.

Program:
13.00 Açılış
Ali Rüzgar, Mimarlık Vakfı Sekreteri
Şerefhan Aydın TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı
13.15-14.30 Panel
Kolaylaştırıcı: Herdem Doğrul, TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar: Gül Köksal, Doç. Dr., / Kocaeli Dayanışma Akademisi - Kampussüzler Ders Ortaklığı
Hülya Ertaş, Y. Mimar, /XXI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
M. Oğuz Sinemillioğlu, Yrd. Doç. Dr. Şehir Plancısı
14.45-16.00 Forum
Kolaylaştırıcı Gül Köksal, Doç. Dr., / Kocaeli Dayanışma Akademisi - Kampussüzler Ders Ortaklığı