Cardiff Üniversitesi Coğrafya ve Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olan Hesam Kamalipour enformel kentleşme, enformel kentleşme formları, taktik ve geçici kentleşme konuları üzerine çalışıyor. Türkiye’de gecekondu meselesine dair kapsamlı bir yayın olan Gecekondu Gazetesi: Türkiye’nin Enformel Kentleşme Haberlerini Arşivlemek başlıklı araştırmanın yürütücüsü olan ve enformel kentleşme biçimleri üzerine çalışan Yaşar Adanalı, Kamalipour ile Küresel Güney’de ve Ötesinde Kentsel Enformelliği Yeniden Düşünmek başlıklığıyla #MADakademi’nin beşinci etkinliğinde kentsel enformelliği yeniden düşünmek üzerine konuşacak.

Etkinlik 9 Mart Cumartesi saat 11:00'da MAD’ın Karaköy ofisinde yapılacak. Katılım herkese açık ve ücretsizdir. Oturma alanlarının sınırlı olması sebebiyle kayıt yaptırılması rica olunur.

Etkinlik dili İngilizce’dir.