• Geçiş Hareketi ve Geçiş Kentleri

    Geçiş hareketi, tepe petrol (peak oil) sorununa, iklim değişikliğine ve aşırı büyümeye dayalı bir ekonomik sistem ve bunlardan kaynaklanan problemlere karşı, dirençli, kendi kendine yetebilen topluluklar oluşturmayı; bugünkü tüketim toplumundan bu yeni topluma geçiş sürecini ifade eder.