Mimari ve kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kamu yararına geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 2010 yılından bugüne ulusal ölçekte, Mimarlar Odası tarafından düzenlenen sempozyumda kültür varlıklarının korunmasına ve kullanımına yönelik proje ve uygulamalara dair bilimsel tartışma ve değerlendirme ortamının oluşturulması; bu alanda çalışan meslek mensuplarının karşılaştıkları sorunların yanı sıra deneyim ve birikimlerinin paylaşılmasının sağlanması hedefleniyor.