Kalebodur'un desteklediği SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi kapsamında düzenlecek etkinlikte Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav Çiniciler ile Holzmeister’ın bağlantılarına dair önemli bilgiler içeren yazışmaları, tasarım tarihi çalışmaları çerçevesinde değerlendirecek.