Başkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi - VEKAM işbirliğiyle düzenlenen Ankara’da İz Bırakan Mimarlar panel serisinin dördüncüsünde, Sabih Kayan’ın mimarlık serüveninin resim, iç mekan tasarımı, sahne tasarımı çalışmaları da paylaşılarak ortaya çıkarılması hedefleniyor. Aydan Balamir, Yaprak Kayan Yolal Dyer, Yakup Hazan, Ahmet Göktaş, Bülent Hatipoğlu, Melda Açmaz Özden, Umut Şumnu, Billlur Tekkök ve Faruk Feza Üstünkaya’nın konuşmacı olduğu panelin yöneticisi Nuray Bayraktar.