Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 21. oturumunun konuğu "Antakya’nın Tarihine Yeniden Bakmak" başlıklı konuşmasıyla Tuğçe Tezer olacak.

Sunumda, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan dönem için Antakya kenti ölçeklerarası, dönemler arası ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla incelenerek, tezin önerdiği yerleşme tarihi analizi çerçevesinin olanak ve kısıtlılıkları üzerinden tartışılacak.