Lisans son sınıf, mezun ve yüksek lisans Mimarlık ve Şehir Planlaması öğrencilerinin katılımına açık Yaz Akademisi’ne seçileceklerin, büyük kent ortamından uzaklaşarak sorunları daha küçük ölçekte ancak, kendi özgün kültürel, sosyolojik ve tarihi perspektifinden gözleyebilmeleri, analiz etmeleri ve sonuç çıkartmaları amaçlanıyor.