AURA-İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin Sertifika Programı dahilinde, iki hafta bir kez, Cumartesi Aurası adı altında disiplinler arası konferans dizisi düzenleniyor. Kasım ayının ilk Cumartesi Aurası, Anıl Zemin sponsorluğunda, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Süreklilik ve Mekankırım” başlıklı sunumu ile Orhan Esen’i konuk edecek.

Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dönemine damgasını vuran başat aktörlerin mekansal stratejileri hangi ölçüde bir süreklilik hikayesi olarak okunabilir? Kopuşun temel parametreleri nelerdir? Kopuş hikayesini mekankırım paradigması içinden okumak mümkün mü? Orhan Esen bu sorulara şehir haritasının Taksim merkezli olarak yeniden kurgulandığı sürecin içinden yanıt arayacak. İleriki tarihte gerçekleşecek bir ikinci bölümde Taksim'in yakın dönemdeki dönüşüm sürecini ele alacak.