Tüm alanlardaki mevcut krizin çalışma koşulları, gelecek planları, seçimler kadar yaşam ve çalışma alanlarında kurulan ilişkileri de etkilediği bir ortamda dayanışma ve bir aradalığın önemini vurgulayan Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, kolektif zeminde ortak bir dil üretme ve mücadele araçları geliştirmek üzere bir araya gelinebilecek ve dayanışmayı güçlendirecek zeminin nasıl oluşturulabileceğini tartışmaya açıyor.