Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan modernizme çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin ondördüncüsü Zonguldak’ta gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.