Arka Oda toplantıları kapsamında Baha Tanman tarafından gerçekleştirilecek konuşmada III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde kaleme alınmış Bostancıbaşı Defterleri’nin izi sürülerek Ayvansaray’dan Kasımpaşa’ya kadar uzanan kıyılardaki yapılaşma ve değişim gözden geçirilecek.