Üst teması “ölçek” olarak belirlenen kongre, iç mimarlık eğitimi özelinde irdelenecek bu kavrama; araştırma, kuram ve düşünsel yaklaşımlar, tasarım stüdyosu, üretim araçları, sürdürülebilirlik, kültür, fiziksel çevre kontrolü, disiplinlerarası yaklaşımlar, temsil ve çevresel psikoloji gibi alt başlıklardan yaklaşacak.