İstanbul Politikalar Merkezi, Ekim 2018 itibariyle İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri biraraya getirecek "İstanbul Perspektifleri" başlıklı aylık söyleşi serisi başlattı.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşecek söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacaktır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecek.

Serinin ikinci konuşması 29 Kasım 2018, Perşembe günü, saat 17.00’de Mimar, Mimarlık Tarihçisi, Öğretim Üyesi Uğur Tanyeli'nin “İstanbul, Yakın Plan: Mimarlığın ve Kentin Son On Yılı” başlıklı konuşması ile düzenlenecek.

Moderatör: Asuman Suner Tarih: 29 Kasım 2018, Perşembe Saat: 17:00-19:00