Sergi, 1930'lardan 2010'lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul'da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı ile mimar ve işveren arasındaki ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl yansıdığını irdeliyor.

saltonline.org