2-3 Kasım 2018 tarihlerinde MEF Üniversitesi'nde Kriz teması ile 47.si gerçekleşecek Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu toplantısı açık çağrı ile öğrenciler ve akademisyenlerin de katılım sağlayacağı panel ve yuvarlak masa çalışmaları ile gerçekleşecek.

Açık çağrı metni:

Kriz Kriz konusunun ana tema olarak belirlendiği buluşma, mimarlık eğitiminde krizin farklı aktörlerce tartışılmasını ve farklı yüzlerinin açığa çıkarılmasını hedefliyor.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin en güncel kavramlarından biri olan kriz mimarlık eğitimi bağlamında da çeşitli konuların tartışılmasına aracılık etmektedir. Dünyada yaşanan ekonomik, politik, ekolojik, vb. krizlerin mimarlık mesleğine ve eğitimine yansımaları nelerdir? Eğitimde yaşanan krizler nelerdir? Eğitim pedagojileri öğrencilerin yaşadıkları krizleri aşmalarına ne kadar yardımcı olabilmektedir? Krizde üretim yapmak mümkün müdür? Bilginin erişiminin ve paylaşımının arttığı günümüzde etik meseleler bir krize dönüşmekte midir? Türkiye özelinde yeni açılan üniversiteler ve yetersiz akademisyen ilişkisi nasıl bir krizi tetiklemektedir? Mimarlık eğitiminde dikte edilen standartlar ile aynılaşma bir tür krize mi işaret etmektedir? Ekonomik krizle yeni mezun mimarlar nasıl baş edebilirler? Kriz ortamında alternatif mimarlık pratikleri mümkün müdür? 47. MOBBİG toplantısı bu ve benzeri soruları eş zamanlı yuvarlak masa toplantılarında, mimarlık eğitiminin tüm bileşenleriyle birlikte yatay bir organizasyonla tartışmayı hedefliyor.

Kriz // Dünya, Kriz // Eğitim, Kriz // Üretim, Kriz // Ekonomi, Kriz // Standartlar, Kriz // Akademisyenlik ve Kriz // Öğrenci Olmak masalarında tartışmak, bu konuları sorgulamak ve yeni olası kararlar almak üzere bu konuya ilgi duyan akademisyenleri ve öğrencileri 2-3 Kasım 2018 tarihleri arasında MEF Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan 47. MOBBİG toplantısına davet ediyoruz.

Kriz // Dünya: Gezegende hissedilen krizlerde mimarlık eğitimi ve pratiklerinin rolünü tartışıyoruz. Nuh’un gemisinin neresindeyiz?

Kriz // Eğitim: Mimarlık bilgisine kimler nasıl erişecek? Mimarlık eğitimi, sahadan ve idari perspektiften sorgulanıyor

Kriz // Üretim: Bilgi ve becerileri “yaparak” geliştirebilir miyiz? Popüler terim “Üretim” mimarlık eğitiminde nasıl gerçekleşiyor? Ellerimizi ne kadar kirletebiliriz?

Kriz // Ekonomi: Verdiğimiz eğitimin belirli bir maliyeti var. Bunun karşılığında ekonomik düzen tüm mezunlara şans vermeyebiliyor. Mimarlık ve eğitimini kim finanse edecek?

Kriz // Standartlar: Kaliteleri standartlaştırmak için neler yapıyoruz? Karakter özelliklerimizi nasıl koruyacağız? Akreditasyon faaliyetleri için tartışma ve yansıtma ortamı.

Kriz // Akademisyenlik: Değerlere karşı sorumluluk, artan sayılar, yükümlülükler ve imkanlar: Mesleğimizin üst başlığını güncel koşullarda tartışmak istiyoruz.

Kriz // Öğrenci Olmak: Oyunun ana karakterlerini kendi perspektiflerini yansıtmaları için davet ediyoruz.