Farklı disiplinlere ait mekansal söylemleri tartışmaya açmak amacıyla düzenlenen Mimarlık Programı bu yıl "Görsel Mekansal Yerleşmeler" başlığı ile düzenleniyor.