İTÜ Mimarlık Bölümü'nde Mimari Yapı Elemanları Tasarımı dersi öğrencileri bu yıl Amazonlar için detay tasarımı yapıyor. Fatih Yazıcıoğlu yürütücülüğünde, 3 yıldır Rub'al Khali, Antarktika ve Amazon gibi zorlayıcı iklim şartlarında tasarım araştırmaları yapılan derste bu yıl öğrenciler, Amazon bölgesi için bir araştırma istasyonu yapısı üzerine çalışıyorlar.

Ders kapsamında zorlayıcı iklim şartlarında tasarım başlığı altında kavramsal tasarımı, strüktür tasarımı ve çevre-sürdürülebilirlik konularında seminerler dizisi düzenlenmekte.

“Notes on the Synthesis of Design” başlıklı ilk seminer Dr. Zeynep Halu tarafından 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00'da Taşkışla 3505'te gerçekleştirilecek. Ders öğrencilerine yönelik düzenlenen seminer tüm ilgilenenlerin katılımına açık.