Seul Mimarlık ve Şehircilik Bienali, çevresel bozulma ve eşitsizliğin giderek etkisini artırdığı çağımızda, insan odaklı işlev, mülkiyet ve tüketim gibi konuların ötesine geçerek kaynakların, teknolojilerin ve üretimin müşterekliğine uzanan muhtemel bir şehircilik fikri ile deneysel bir platform olmayı hedefliyor.