Ücretli ve İşsiz Mimarlar Forumu, gönüllü yürütücülerle kurguladıkları atölyelere devam ediyor.