2018 Yılında XXI'de En Çok Okunan Yazılar

2018 yılında web sitemizde yayınlanan ve en çok okunan ilk 10 yazıyı derledik.

1 - Gündelik İstanbul Topoğrafyaları / Aslıhan Şenel

"Gündelik topoğrafya üreticileri, zamansız ve yersiz nesnel bilgi üreticilerine kıyasla bir yerdeki farklı zamanların ve mekansal durumların daha çok farkındadır."

2 - Büyüyüp De On Yedine Geldiğinde Hocan Sana… / Senem Doyduk

"Biz üniversitelerde proje yürütücüleri olarak öğrencilerin hangi yollardan yürüyeceğini belirleyemeyebiliriz, ancak hangilerinden çıkamayacaklarını biliriz."

3 - Kentten Kaçış ve Asketizm / Bengi Gizem Turna

"Eğer bizzat kentten kırsala göç etmiş biri değilseniz, kentli bir akrabanızın, bir yakınınızın ya da en azından bir tanıdığınızın kırsala göç ettiği haberini almışsınızdır."

4 - Yeni Trend: Katılımcı Tasarım / Diana Canta

"Tepeden inme yaklaşımdan tabandan tavana planlamaya evrim, yaşanılabilir kentler üretmekte nasıl aracı olabilir?"

5 - Yeniden Doğmuş Binalar / Ayça Vural Cutts

"Yeni ve eskinin mimaride bir arada kullanılması, tarihi karakterin korunmasını sağlarken binanın işlevselliğini ve kullanımını artırarak yapıyı yeniden canlandırır."

6 - Kırsal Peyzaj Ve Tasarımı Üzerine / Meltem Erdem Kaya

"Gün geçtikçe kentleşen dünya yüzeyi üzerinde kent nihai bir model ve hemen her şey için temel bir ölçü müdür?"

7 - Havalimanından Sonra / İzgi Uygur

"Eski havalimanı arazileri küresel ölçekte kentlere yönelik çevresel tehditlere karşı alınabilecek önlem ve geliştirilebilecek stratejiler kapsamında dönüşüyor."

8 - Emeğin İzlerine Eklemlenmek / Murat Çetin

"Tarihi yapıların maruz kalacağı her müdahale, her yenileme, her dönüşüm özünde bir eklemlenme olgusu barındırıyor."

9 - Hayvanlar İçin Tasarım / Pınar Kaygan, Gülşen Töre Yargın, Mehtap Özgün Şengül, Yasemin Sargılı Demirbaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri tasarım stüdyosunda insan ihtiyaçlarından çok hayvanların ihtiyaçlarını gözeten tasarımlar üzerine çalıştı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı işbirliğinde yürütülen süreci ve ürünleri yürütücüleri anlattı.

10 - Ekolojik Sürdürülebilirlik İçin Kenti Hacklemek / Sevgi Baysal

"Doğal ve yapay arasında kurulan ilişkinin, insanı ve kenti de içinde bulunduran bu ekolojik dengenin içinden daha sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak, sistemin kendisinden yola çıkılarak mümkün olabilir mi? Buna verilecek en ilgi çekici cevaplardan birisi belki de kenti hacklemek."

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL