27. Kentsel Tasarım Sempozyumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından bu yıl düzenlenecek olan 27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu’nun ana teması "Geleceğin Kentini Tasarlamak: Akıllı Kentler, Geleceğin Toplumu ve Kentsel Tasarım" olarak belirlendi.

Tema Metni:
Kentsel sorunlara çözüm oluştururken özellikle sınırlı kaynakları daha verimli kullanmamamızı sağlayacak akıllı kent teknolojilerinden, toplumsal katılımı bütünleştirici bir sürece çekmeye çalışan kapsayıcı yaklaşımlara; mekana yönelik analiz çalışmalarından, yeni teknolojilerin uygulanmasına kadar geleceğin kentlerine ilişkin geçmişte geliştirilmiş pek çok vizyonu içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşamaya başladık.

21. yüzyılın şehirleri göç, çevre sorunları, giderek artan toplumsal eşitsizlik öncelikli olmak üzere birçok farklı sorunla karşı karşıyadır; bu nedenle etkin, verimli ve akıllı çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Akıllı Şehircilik kavramı ile kentsel altyapının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar bugün özellikle kısıtlı kaynaklarını yüksek verimlilik ile kullanması gereken Asya ülkelerinde benzersiz ölçekte kentsel projeleri ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa'nın tarihi şehirleri, kentlilerin yaşam kalitesini yükseltmek, kentsel mirası korumak, hizmet verimliliğini artırmak ve çevresel zararları azaltmak hedefiyle akıllı kentler haline gelme çabası içindedirler.

Akıllı kentler, insan yaşamını kentsel boyutta kolaylaştırıcı mühendislik uygulamalarından yola çıkarak gelişmekle birlikte, konunun çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Dünya üzerinde giderek artan kentsel nüfusun sorunları katlanarak büyümektedir. Geleceğin kentsel yaşamı, sadece yeni teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin uygulanması açısından değil, geleceğin toplumunun ihtiyaçları ve çevresel adalet açısından da ele alınmak durumundadır. Bu açıdan, kentsel tasarımda disiplinler arası yaklaşımın geliştirilmesi, nadiren birbiri ile koordineli çalışan disiplinlerin bir araya gelerek geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yön verme potansiyeli de önem kazanmaktadır.

Sempozyum şehir planlama, kentsel tasarım, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, sosyoloji, felsefe, arkeoloji gibi ilgili tüm disiplinlere açıktır.

KONU BAŞLIKLARI:
Akıllı kentler, akıllı şehircilik
Geleceğin toplumu ve değişen ihtiyaçlar
Kentsel tasarımda yeni teknolojiler
Kentsel miras ve akıllı teknolojiler
Çevresel adaletin sağlanmasında akıllı teknolojiler
Akıllı kentler, doğa ve insan ilişkisi
Kentsel altyapı tasarımında akıllı uygulamalar
Katılımda akıllı uygulamalar ve e-yönetişim
Akıllı kentler ve yurttaş olmak
Geçmişten geleceğe bakmak: ütopya ve distopya

BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN
Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 15 Şubat 2019
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi: 1 Mart 2019
Tam metinlerin gönderilmesi: 10 Mayıs 2019

Bildiri özetleri 500-750 kelime olmalı ve tercih edilen tema konusu belirtilmelidir. Sempozyum bildirileri bir kitap olarak yayınlanacaktır, sadece sunulan bildiriler kitapta yer alacaktır.
Sempozyum dili Türkçe'dir.

Bildiri İletişim Kurulu:
Saadet Tuğçe Tezer – Barış Göğüş
[email protected]

ATÖLYE KATILIMI İÇİN
27.Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu kapsamında yukarıda açıklanan tema çerçevesinde 18-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Atölye çalışması düzenlemek üzere başvuruda bulunmak isteyenler, çalışmanın sempozyum teması ile bağlantısı, içeriği ve kapsamı, program akışı, tercih edilen katılımcı sayısı, atölye düzeni ve katılımcılardan beklentileri içeren 500-750 kelimelik bir tanıtım metnini ve atölye çalışmasını düzenleyenlerin kısa özgeçmişlerini gönderebilirler.

Tanıtım metni gönderilmesi için son tarih: 15 Şubat 2019
Kabul edilen çalışmaların ilan edilmesi: 1 Mart 2019

Atölye İletişim Kurulu:
Ahmetcan Alpan – Ömer Devrim Aksoyak
[email protected]

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: