4. İstanbul Tasarım Bienali’ne Başvurular İçin Son Gün 15 Aralık

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihleri arasında "Okullar Okulu" başlığı altında düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne başvurular 15 Aralık'ta sona eriyor.

Jan Boelen’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek Okullar Okulu, yalnızca tasarımcı ve düşünürleri değil, dünyanın dört bir yanında matematik ve doğa bilimleri gibi farklı alanlarda çalışan profesyonelleri, mimarları, bilim insanlarını, mühendisleri, şefleri, zanaatkârları, aktivistleri, öğrencileri ve bu konulara ilgi duyan herkesi bienalin parçası olmaya çağırıyor. Ölçüler ve Haritalar, Zaman ve Dikkat, Akdeniz ve Göç, Felaketler ve Depremler, Yiyecekler ve Gelenekler, Örüntü ve Ritim, Para ve Sermaye ve Parçalar ve Cepler temalarından biriyle ilgilenerek bir proje sunmak ya da sadece katılımcı olmak isteyen herkes okullarokulu.iksv.org ve aschoolofschools.iksv.org adreslerinden başvuru yapabilir.

.

Geleneksel tasarım etkinliklerinden farklı olarak yılın tümüne yayılacak 4. İstanbul Tasarım Bienali, nitelikli araştırma ve deneye olanak tanıyan, kent ve ötesinden güncel gelişmeleri öğrenime dahil eden, üretken, süreç odaklı bir eğitim ve tasarım platformu olmayı hedefliyor. Okullar Okulu’nun diğer bir amacı da, tasarımın, bilginin ve küresel bağlantılılık hâlinin günümüz İstanbul'unda ve ötesinde oynadığı rol üzerine düşünebilmek için çeşitli eğitim stratejilerini kullanan, sınayan ve gözden geçiren, çok platformlu bir bienal olmak.

Jan Boelen’ın küratörlüğünde düzenlenecek 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde Vera Sacchetti yardımcı küratör, Nadine Botha asistan küratör olarak görev alacak.

OKULLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN ÇAĞRI
Bienalin açık çağrısı, biri "okullar" diğeri "öğreniciler" için olmak üzere iki kola ayrılıyor. Okul formatı yoruma açık: Bir saatlik dersten çevrimiçi bir ağa ya da alternatif bir üniversiteye; yerinde gözlemden ve diğer yöntemlerden eleştirel düşünce okullarına her şey bu formata dahil olabilir. “Öğreniciler” ile kastedilen de tasarım konusundaki uzmanlığı, geçmişi ya da tecrübesi ne olursa olsun, bienaldeki okullardan birisine katılmaya istekli, keşif ve dönüşüm konusunda zihin açıklığı sergileyebilecek olan kişiler. Bienal, finansal destek sağlanması ve erişimle ilgili diğer meselelerin çözülmesi için gayret gösterecek olsa da başvuranların bu konularda da yaratıcılık sergilemeleri bekleniyor.

Hem “öğreniciler” hem de “okullar” arasında yer almak için yapılacak başvuruların 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin inceleyeceği temalardan bir ya da birkaçıyla bağlantı kurması gerekiyor. Okullar Okulu, öğrenmeye tutkuyla yaklaşan ve öğrenmeyi ifade edilebilir bir deneyime dönüştürmeye odaklanan önerilere öncelik tanıyacak.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: