43. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Planlama, Kavramlar, Arayışlar

Bu sene, 7-9 Kasım tarihleri arasında TED Üniversitesi'nde düzenlenecek Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'nun başlığı Planlama, Kavramlar, Arayışlar olarak belirlendi. Açık çağrısı aşağıdaki gibi olan kolokyuma bildiri göndermek için son tarih 19 Ağustos 2019.

"Planlama meslek alanı hem akademik hem mesleki pratik içerisindeki farklı boyutlarıyla derin bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Planlamanın ülkemizde kurumsallaşmasının en önemli ögelerinden Şehir Plancıları Odası'nın kuruluşunun 50. yılında, planlama meslek alanındaki sorunları kapsamlı biçimde değerlendirme gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Planlama bir varlıktır! Meslek alanımızdaki dönüm noktalarının yakalanabilmesi için, planlamaya yön veren kuramsal tartışmaların gelişimi, uygulama yöntemleri ile aktörlerin değişimi, mesleki örgütlülüğün ve kurumların dönüşümüne bakmak, plancının değişen rolünün de daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Yarım asırlık pratik ve teorik düzlemdeki gelişim ve birikimini temsil eden Şehir Plancıları Odası, ülkemizin politik, ideolojik ve ekonomik sorunlarının derinleştiği bu ortamda, planlamanın kuramsal ve kurumsal köklerini hatırlamak, bunları günümüz sorunlarına yanıt verebilecek şekilde yeniden düşünmek ve meslek alanımızın dönüm noktasındaki rolünü ortaya çıkarmayı önemsemektedir. 

Planlama meslek alanı, imar affı gibi yasal düzenlemeler ile içi boşaltılarak araçsallaşma tehlikesi yaşayan imar disiplini içinde, kamu yararını esas alan planlama pratiklerinin terk edilmesi ile toplumdaki temel meşruiyet zemininin de aşınmasıyla karşı karşıyadır. Mesleki eğitim alanında, kadro ve mekan yetersizliklerine rağmen kontenjanların artırılması, zaten kamu ve özel sektörde "planlamanın varlık olarak kabul edilmemesi" yaklaşımının yaygınlaşmasıyla, yoğun bir işsizlik sorunu yaşayan planlama alanındaki riskleri daha da artırmaktadır. Bu nedenle planlama meslek alanının yaşamakta olduğu değişim ve dönüşümleri değerlendirmek, sorunları saptamak ve çözüm önerilerini ayrıntılı olarak ele almak amaçlanmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, 2019 yılında düzenlenecek 43. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu'nun başlığı PLANLAMA, KAVRAMLAR VE ARAYIŞLAR olarak belirlenmiştir. Dünya Şehircilik Günü'ün 80. yılında, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nun kuruluşunun 50. yılında düzenlenecek olan Kolokyum, 7-8-9 Kasım 2019 günlerinde, Ankara'da TED Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

Kolokyumda sunulacak bildiriler, aşağıdaki temalar çerçevesinde ele alınacaktır: 
·         Planlamada kurumsallaşma arayışları
·         Planlamada dil arayışları
·         Planlamada yeni kavramlar
·         Planlamada yöntem arayışları
·         Planlamada aktörler ve paydaşlar
·         Planlamada karar alma süreçleri/mekanizmaları

Kolokyumda sunulacak bildiri özetleri, özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve kurumsal derinlikte olmalı (en az 500, en fazla 1000 sözcük), ancak yazara/yazarlara ilişkin kimlik tanımlayıcı bilgi içermemelidir. Kolokyumda farklı alanlarda ve sektörlerde çalışan meslek mensuplarının bildiri sunması ve katılım göstermesi beklenmektedir.

Bildiri özetleri; Bilim Kurulu tarafından kolokyum temasına uygunluk, bildirinin yöntem ve kapsamının net olarak açıklanması, çalışmanın özgünlük ve güncelliği, bildiri başlığının içeriği yansıtması ve bildirinin yeterli bilimsel içeriğe sahip olup olmadığı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Özet göndermek isteyenlerin metinlerini www.kolokyum.spo.org.tr adresinde yer alan başvuru bölümü aracılığı ile 19 Ağustos 2019 tarihine kadar göndermesi rica olunur. 

Kolokyum Takvimi:
Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih: 19 Ağustos 2019
Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi: 20 Eylül 2019"

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL