Açık Müdahale

UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiş tarihi bir kentte yer alan proje, kültür peyzajı ile doğal peyzajın birbirini ürettiği fikrinden hareketle, bir geçit mekanın peşine düşüyor.

Uruguay’ın Colonia del Sacramento şehri, ülkenin işgal tarihinden önemli izler taşıyor. Yapılan tarihi, kartografik ve arkeolojik geçmiş çalışmaları ve bu bağlamda gerçekleştirilen kazılar, 1680’lerde Portekizlilerce inşa edilmiş kentin sur duvarı payandalarını, hatta eski çanak çömlek ve sofra takımlarını, askeri eşyaları, İspanya ve Portekizliler arasındaki savaş ve çekişmelerden kalan kılıç ve topları keşfetmeye yöneltmiş. Yüksek patrimonyal (geleneksel otoritelerde görülen, ataerkil bir siyasi tahakküm biçimi) değeri olan bu nesnelerin, Uruguay Kültür Mirası Komitesi ve UNESCO tarafından korunması ve kamuya açılması önerilmiş. Burada kültür peyzajı ile doğal peyzajın birbirinden türediğini düşünen, doğal alanı bir mecra, kültürü ise bunun bir aracı olarak gören tasarımcılara göre kültür peyzajı da araç ve mecranın yönettiği bir dönüşüm sonucu.

Dünya mirası ilan edilmiş tarihi kent merkezinin konumu, sınırlandırılmış araç trafiği ve bir tarihi yerleşim olarak korunmuş olması sayesinde yaya ulaşımını teşvik etmesi ve dolayısıyla çevresel niteliği yeniden değerlendirmeye imkan vermesiyle özel ve kamusal arasında güçlü bir ilişki üretiyor. Geçit Yürüyüşü projesi de işte bu tarihi merkezde, nehirden birkaç metre uzakta, eğimli iki sokağa çıkış veren bir konuma, “L” biçiminde yerleşiyor.

Geçit Yürüyüşü: Müze, Arkeolojik Yol ve Dinlence Evleri, Frazzi Arquitectos, xxi mimarlık dergisi
Tuğla duvarın üstüne yerleşen kütle ve geçirgen cephe
Cam, demir, beton ve tuğla malzemelerin kullanımı
Asma kat olarak çalışan cam kutular
Projenin temelini oluşturan, yarı kamusal geçitler
Zemine şaşırtmalı yerleşen beton kutuların yerleşimi
Yürüyüş yolları ve çeşitlenen malzemeler

Yapılan mimari müdahale, eski hangar ile bir dizi hücre ya da konut kutularını birleştiren, sokakla onun devamıymış ya da bir çeşit kent geçidiymiş gibi doğrudan bağlantı kuran, geçişli, kamusal ve dahili yürüyüş yolları oluşturma niyetinden türemiş: Kuşkusuz ortaçağ ruhu taşıyan bir kent içinde olmanın da etkisini taşıyan, arkeolojik kalıntı ve buluntuları içeren, onları sergilemeye imkan veren bir açık hava müzesi fikri.

Eski hangar alanının, önemli unsurlarına yapılmış vurguyla kıymetini artırmak amaçlanmış. Yüksek, tuğladan duvarlar ve çatıyı tutan ahşap çatı iskeletini, asma kat olarak çalışan yeni cam kutular iletişime geçiriyor. Bu kutuların çağdaş dili ve biçimsel hareketi, yaya yollarını hem ölçeklendiriyor hem de bu yollara güçlü bir anlam kazandırıyor.

Yaşama birimleri basit hacimlerle tanımlanırken çakışan çıplak beton kutular zemine, farklı kotlarda, kademelenerek ve şaşırtmalı olarak yerleşiyor. Bu kutuların üst üsteliği, gölge ile ışık karşıtlığını ve mekan durumlarında çeşitliliği üretip yaya yollarını bütünlerken boşluğu da mümkün kılıyor. Şaşırtmalı yerleşim sayesinde sahip olunan balkonlar da tarihi yerleşimin kentsel ölçeğiyle uyum içindeki kalıntı strüktürlere ve nehrin yakın varlığına karışıyor.

Tasarımcılarına göre proje, sistemli bir biçimde; avangart mimari dilini kentsel çevrenin (hacer ciudad) bünyesine dahil eden, Portekiz işgali sırasında saldırıya uğramış alanlara atıfta bulunan; kurtarma, koruma ve kalıntıların güçlendirilmesi ile bir miras girişimine, arazide bulunan nesnelerin müzede teşhiriyle ise bir eğitim mekanına evrilmiş.

Zemin kat planı
1. kat planı
Çatı kat planı
Kesit
Kesit
Nehir ve yapıyı gösteren eskiz
İç mekan eskizi

Doğal aydınlatmanın zaruri kabul edildiği projede, gün içinde doğal ışığı emecek yönlendirmeler, elektrik lambalarının kullanımını en aza indirmek, iç ve dış mekan arasında güçlü ilişkiler üretmek ve karşılaşma mekanlarının toplumsallığını yeniden değerli kılmak üzerinde çalışılmış.

Beton, tuğla, ahşap, demir, cam gibi asal malzemelerin kullanımı ve yeniden kullanımının zamanla daha çok fark edilecek elverişli etkileri var tasarımcılara göre; bakımının düşük maliyetli olması ya da gelecekte kaynak kullanımını en aza indirmeleri gibi. Projede, fiziksel ve görsel sınırlar ile ışık ve gölge üretilmesi ya da asırlık korunmuşluğuyla çevresel niteliği geliştirmeyi mümkün kılan yerin bu kimliğinin korunması için sadece kullanılan malzemelerle oynanmamış, mekanın bir his üretmesi niyeti de tasarımla iç içe geçirilmiş.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: