Ankara'da Gökçek Dönemi (1994-2017) Değerlendirmeler ve Öneriler Sempozyumu