Bereketli Topraklar İçinde

Vinero Şarap Fabrikası, üretimle mimarlığı bir araya getiren tasarımıyla fabrika mekanını ziyaretçilerin içinde dolaşabildiği seyirlik bir deneyime dönüştürüyor.

Vinero Şarap Fabrikası, Eceabat’ta Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içinde yapılaşma izni olan alanda, geniş üzüm bağları arasında yer alan bir şarap üretim tesisi olarak tasarladık ve uyguladık. Projede, topoğrafyadan ve üretimin gerçeklerinden doğan doğal, çağdaş ve özgün bir mimari amaçladık.

Yapı, üretim ve misafirhane olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Üretim bloğuyla 25 odalı misafirhane yapısını bağlayan üzeri örtülü iç sokaktan girilen üretim bloğunu, bağlardan toplanan üzümün tesise getirilişinden şişelenip sevkine kadar olan aşamalar, doğal akış ve düşey dolaşım ilkeleri göz önünde tutarak düzenledik. İki bodrum ve bir zemin kattan oluşan blokta, ana giriş holünden başlayarak kurgulanan dolaşım senaryosu ve nitelikli üretim mekanı tasarımıyla fabrikaya gelen ziyaretçilere üretim süreci tanıtılıyor. Ziyaretçinin bütün mekanı kavrayabileceği şekilde dairesel formda tasarlanan fermantasyon tankları bölümü ve ana fıçı kavı bu yaklaşımı gösteriyor.

Vinero Şarap Fabrikası, Tekeli-Sisa Mimarlık
zemin kat planı
cephe görünüşleri

Üretim bloğunun batısına yerleştirdiğimiz geniş yansıma havuzunun arkasındaki kavisli cephedeki şarap tadım balkonu; tesisteki ziyaretçi dolaşımının son noktası olarak, şarap deneyimini karşısındaki üzüm bağlarıyla iç içe hissettirip zihinlerde iz bıraktırma kurgusunun bir parçası.

İşveren, aile bireylerinin ve özel ziyaretçilerin zaman zaman kalabileceği bir misafirhane yapısı istemiş ve bu yapının Güney Fransa’daki geleneksel şaraphane şatolarına gönderme yapması talep etmişti. Bu doğrultuda, şatoların doğrudan benzerini yapmak yerine günümüz mimarisi içinde çağdaş bir şekilde yorumlamayı tercih ettik.

Etiketler:

İlgili İçerikler: