Beş Şehir, Beş Atmosfer

Sanatçı Michael Pinsky tarafından Dünya Günü için tasarlanan yerleştirme küresel ölçekte yaşanan hava kirliliğine odaklanarak iklim değişikliği ve tüketim kültürüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. Londra’daki Somerset House’un avlusuna yerleştirilen ve birbirine bağlanarak bir halka oluşturan jeodezik kubbeler dünya üzerindeki beş farklı şehrin hava kirliliğine sahip atmosferler barındırıyor.

Ziyaretçilerin girdiği ilk oda, projenin de çıkış noktası olan Norveç’teki Tautra bölgesinde solunan son derece temiz bir havaya sahip. Oda değiştirerek yerleştirmenin içinde dolanırken ise Londra, Pekin, Sao Paulo ve Yeni Delhi atmosferlerini deneyimlemek mümkün oluyor. İklimleri kontrol edilebilen strüktürlerde oluşturulan, solumanın güvenli olduğu bu atmosferler Norwegian Institute of Air Research’ten alınan teknik uzmanlık eşliğinde oluşturulmuş. Her biri farklı kirlilik türüne sahip olduğu için seçilen şehirlerin atmosferleri, bu şehirlere has özellikler göz önüne alınarak ve mevcut duruma en çok yaklaşacak şekilde hazırlanmış.

Michael Pinsky, xxi mimarlık dergisi
fotoğraf: Peter Macdiarmid

Strüktürler, jeodezik kubbeler yapabilmek için yerel malzemelerle birlikte kullanılabilen bir kit geliştiren Londra merkezli tasarım girişimi Build with Hubs tarafından üretilmiş. Bu proje için bağlantı elemanları ise yerleştirmenin daha önce geri dönüştürülmüş ahşaplarla kurulduğu Norveç’ten getirilmiş.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL