Bir Modernlik Zemini: Barok Aşırılık

Mehtap Serim tarafından kaleme alınan “Bir Modernlik Zemini: Barok Aşırılık”, Akın Nalça Kitapları'nın 13. kitabı olarak raflardaki yerini aldı. Barok konusuna dair kapsamlı bir deneme niteliği taşıyan kitapta barok, bir üslup üretim meselesi veya sanat tarihi kavramı olarak değil, en geniş anlamda bir modernlik tartışması şeklinde ele alınıyor. Kitap, çağdaş dünyanın iki karşıt ucun, ussal ile beklenmedik olanın ürettiği gerilimler aracılığıyla biçimlendiğine dikkat çekiyor.

Kitabın içerik yapısı da bu bağlamda alışılagelmişin dışında. Ana kuramsal metinle onun karşısındaki sayfalara yerleşen fragmanlardan oluşan ikili bir yapı gösteriyor. Fragmanlar çoğunlukla kısa metinler, resimler ya da grafiklerden oluşuyor. Sayısı yüzü aşkın olan bu fragmanların içerikleri ana metin ile doğrudan veya dolaylı biçimde ilişkili olabiliyor. İşlevleriyse, barok bağlamında kuramsal olanla imgesel olanın birlikte çapraz okumalarını yapmaya olanak vermek ve okuyucuya kendi kişisel okuma güzergahlarını çizme fırsatını tanımak şeklinde tanımlanmış. “Bir Modernlik Zemini: Barok Aşırılık”ın Bülent Erkmen tarafından yapılan tasarımı da bu ikili yapıyı vurguluyor.

13 yıl önce kurulan Akın Nalça Yayınları sadece tasarım konularından söz eden kitaplar yayınlamak değil, kendisi bizatihi tasarım ürünü olan yayınlar yapmayı amaçlıyor ve dizinin bütün eserleri Bülent Erkmen tarafından tasarlanıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL