Bütünleşik Kutular Denklemi

Karşılama alanını, tekstil fabrikasının dışyüzü olarak kurgulayan proje bütünleşik yaklaşımıyla mekan içinde mekan tanımlıyor.

V Factory, bir tekstil firmasının genel merkez binası bünyesinde, ihracat departmanının kullanımı amacıyla tasarlanmış olan bir mekan ve bu mekana hizmet eden bir karşılama-bekleme alanından oluşuyor.

İhracat departmanı; yönetici ofisi, showroom ve operasyon ofisi olarak işlevsel anlamda birbirinden net biçimde ayrılan üç ana gruptan oluşuyordu ve bu bölümlerin birbirleriyle görsel ilişki kurmaya devam ederken işitsel anlamda mahremiyetlerini koruyor olmaları gerekiyordu.

Konsepti, bu üç ana işleve sahip, mevcut çeperlere ve zemine dokunmadan mekana yan yana yerleştirilen üç şeffaf ana kutu ve bir ana aks üzerine kurguladık. Bu aks, bina içindeki dolaşımın ihracat departmanı içinde de kesintisiz olarak devam etmesini sağladı ve departmana ait kutular bu aksa entegre edildi.

fotoğraflar: şafak emrence
plan
kesit
kesit

Ana kutuların kendi içlerinde işlevlerine göre ayrışan alt bölümleri, farklı kotlardaki düzlemleri oluşturdu. Bu düzlemlerin, dolaşımın sürekliliğini sağlayacak ve görsel mahremiyet ya da görünürlük taleplerini karşılayacak biçimde birbirleri ve diğer kutularla ilişki kurmasıyla birlikte, zemin kotunda girişten itibaren yükselen bir dizilim ortaya çıktı. Böylece bağlayıcı aks, rampalaşarak ve kutuların içlerine sızarak entegre durumu güçlendiren bir öğe haline geldi.

Ana kutu çeperlerinde, malzeme olarak demir konstrüksiyon ve cam kullandık. Düzlemler ve rampanın ayrışan durumunu, farklı malzeme kullanarak pekiştirdik: Rampada ceviz lamine ahşap parke ve düzlemlerde beyaz poliüretan farklılığı kuvvetlendirdi.

Karşılama ve bekleme alanında, kısa süreli toplantı ve etkinliklerde ya da firma çalışanları ve konuklar tarafından kullanılabilecek bir oturma ünitesi tasarladık. Bu bağlamda amacımız, eğrisel form ve vermek istediğimiz feminen etkiyle oturma ünitesinin bina geneliyle kontrast oluşturan bir etkileşim alanı tanımlamasıydı.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL