Davetkar Atıf

Yarışma sonucu elde edilen proje, hem sürekli kullanıcıları hem de çevre sakinlerine ev sahibi olma niyetini, yapının içi ve dışını iletişime geçiren eğimli yüzeyiyle bir davete dönüştürüyor.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin de katkılarıyla 2014’te düzenlenen Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması, üç eşdeğer ödül ile sonuçlanmıştı. Bu üç proje arasından A2 Tasarım’ın müellifi olduğu öneri, ticaret odasının yönetim kurulu kararıyla, uygulanmak üzere seçildi. Uygulama projelerinin hazırlanması için imzalanan sözleşmenin ardından başlayan çalışmalar yaklaşık yedi ay sürdü. Proje 2015’te ihale edildi ve 2017 Şubat’ında inşaatı tamamlandı.

Proje alanı, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alıyordu. Bu düz topoğrafyanın kuzeyinde ileride sökülmesi planlanan bir demiryolu, güneyinde ise hızlı ve yoğun trafiği olan Kocasinan Bulvarı bulunuyordu. Uygulanan önerinin ana kurgusu da, bu iki hattın arasında, işverenin hazırladığı taslak ihtiyaç programındaki işlevlerin sınıflandırılmasıyla oluşturulmuş. Yapıyı farklı işlevlerin bulunduğu iki ayrı parçaya bölen tasarımcılarının esas niyeti, kullanıcıları kadar çevre halka da ev sahipliği yapacak, bulvar üzerinden fark edilen, davetkar ve kentin ticari kimliğinin imgesi olabilecek bir yapıya ulaşmak olmuş. Bu imgenin esas kurucusu ise, proje sürecinde yapının karakterini de oluşturan eğimli iç-dış kabuk. Kabuk, dış mekanda bir örtü görevi üstlenip yarı açık bir mekan sağlarken iç mekanda konferans salonunun eğimini oluşturuyor.

Eğimli iç-dış kabuk
Ana cadde cephesinde yapının ikili dili
Korten çelik ve fiber katkılı beton paneller
Yapının imgesini oluşturan kortenden eğimli yüzey ve insan ölçeği
Gerekli yerlerde bırakılmış kedi yolu
Giriş bölümü ve hareketli paneller
Daha kapalı olarak kurgulanmış iç avlulu kütlenin cephesi

Yapının bahsedilen iki parçasından ilkini “çalışma alanları” oluşturuyor: Kayseri Ticaret Odası personelinin ihtiyaç duyduğu, idari birimlerin ve toplantı salonlarının bulunduğu, dolaşımı bir atriyum etrafında olan, kısmi güneş kontrollü bir ofis yapısı. İkincisi ise “sosyal alanlar”: kurumun düzenlemek durumunda olduğu daha büyük ölçekli toplantı, sergi, oda meclisi gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, 500 kişilik restoran, 100 kişilik toplantı salonu ve sergi alanlarından oluşan bir tesis yapısı.

Yapı esas olarak betonarme ancak yapıdan esaslı bir açıyla çıkan çelik konsolların oluşturduğu yüzeyde Corten-A çeliği kullanılmış. Bu karar, tasarımcılara göre, Kayseri’de yerleşik sanayi ile ticaretin bir aradalığını sembolize ediyor. Bu yüzey dışında kalan cepheler cam ve hareketli paneller ile tanımlı. Ofis kısmında 4,5 metre yüksekliğinde, tüm katlar boyunca devam eden cam cephe kullanılırken gerekli görülen cephelerde hareketli paneller kısmi güneş kontrolü sağlıyor, gerekli olmayanlarda ise kullanım kolaylığı ve bütünlük sağlaması adına kedi yolu bırakılmış. Geri kalan dolu yüzeylerde ise brüt beton görünümlü fiber katkılı beton paneller kullanılmış.

Atriyum etrafında kurgulanmış ofis yapısında askıda hacimler ve dolaşım
Atriyum etrafında kurgulanmış ofis yapısında askıda hacimler ve dolaşım
Eğimini iç-dış kabuğun eğiminden alan konferans salonu
Zemin kat planı
2. kat planı
Kesitler
Vaziyet planı
Yarışmada önerilen proje görseli
Yarışmada önerilen proje görseli

Etiketler: