Doğada Doğayı Anlatmak

Berlin’de kent içindeki ormanda tasarlanan proje, iklim değişikliğine karşı farkındalık geliştiren bir sergi aynı zamanda. Proje aracılığıyla doğal kaynakların yönetimi, iklim politikaları ve kentlerin iklim değişikliğine uyum süreçleri tartışmaya açılıyor.

İklim değişikliği ormanlarımızı nasıl etkileyecek ve biz bu değişime onları nasıl hazırlayabiliriz? Orman, büyük şehirler için ne kadar önemli ve bir doğal kaynak olarak nasıl yönetilebilir? Ve son olarak, ormandaki bir yolu sergiye dönüştürmek için ne gerekir?

2017 Nisan’ında açılan Wald.Berlin.Klima sergisi, bu sorulara ışık tutuyor. Berlin Kent Konseyi ve orman yönetim dairesi ile işbirliği yapan Gewerkdesign ve HochC ekiplerinin çabalarıyla ortaya çıkan sergide, ormanların iklim değişikliğine direnci ve uyumu, tartışmaya açılan en önemli konular. Burada, iklim değişikliği ve orman arasındaki ilişkiye ve bunun Berlin kenti için anlamına dair bilgi edinilebiliyor. İşin iç yüzü, çam ağaçlarının baskın olduğu ormanların, sürdürülebilir orman yönetimiyle uyumlu biçimde karma ormanlara dönüştürülmesi aracılığıyla daha anlaşılır oluyor. Karbon yutağı gibi çalışan orman ve çayırlık alanlar ile karbonun kent sakinleri üzerindeki etkilerine dair bilgiler de bu sergi alanında bulunabiliyor. Dahası, bölgesel iklim politikaları da küresel bağlamda tartışılıyor. Dolayısıyla sergi, iklim değişikliğinin sebepleri, etkileri ve sonuçlarını açıklamaya dair kapsamlı ipuçları içeriyor.

Gewerkdesign, HochC,Wald.Berlin.Klima, berlin, xxi mimarlık tasarım mekan dergisi
Geometrik kent strüktürlerden türetilmiş modüler birimlerden biri, bakı noktası
Oturma birimleri
Ahşap direklerden oluşturulmuş strüktürler ve bilgi levhaları
Oturma birimleri
Ahşap Yürüyüş Yolu

Yaklaşık dört kilometrelik bir yürüyüş yolu üzerinde bulunan 11 adet “bilgi adası”, ormanın “oturma odaları” gibi yerleşiyor. Her biri bu karmaşık konunun farklı bir bölümünü ele alan istasyonlardaki eğitsel içerikler, metinlerin yanı sıra bilgiyi daha kapsamlı iletmek adına görselleştiren tekil yerleştirmelerle sunulmuş. Birbirlerine bağlı olmalarına rağmen bağımsız birimler gibi işlediklerinden herhangi birinden başlamak mümkün. Ziyaretçi, farklı senaryoları tüm duyularıyla deneyimleyerek serginin bir parçası olmaya davet ediliyor. Yolda ilerledikçe, karmaşık doğa sistemi içinde kendi yerini anlayabilmek için tekil bilgi zincirlerini birleştirmeye başlıyor.

Ancak sergi sadece eğitim amaçlı değil. Harika orman ve açık kır manzaralarıyla örülmüş peyzaj boyunca yönlendirilen ziyaretçi, yaşlı ya da genç, rahatlama ve doğanın bütüncül güzelliğini deneyimleme fırsatı buluyor. Çok sayıda ek yerleştirme, ahşap yürüyüş yolu ve bakı noktaları sergiyi çağdaş, sürdürülebilir, çevreye duyarlı, oyuncul ve etkileşimli bir doğa vitrinine dönüştürüyor.

Oturma birimleri
Vaziyet Planı
Bilgi adaları eskizi
Birim diyagramları
Ahşap yürüyüş yolu eskizi

Geometrik kent strüktürlerinden türetilen modüler tasarım anlayışı, platformların temel tasarım dilini kuruyor. 14x14 cm ölçülerinde ve aralarında üç cm boşluk bırakılan dik açılı ahşap direkler, farklı biçim ve boyutlarda bir araya getirilmiş. Bırakılan boşluklar ahşabın doğal yollarla nefes almasını sağlarken zamanla bitkilerin ele geçirebileceği ara mekanlar da sunuyor. Yüzeylerin kimyasal işlem görmemesi de zamanla aşınmasına izin veriyor. Metal çubuklar, strüktürleri sabitlemekle kalmıyor, ara boşluklara basitçe iliştirilen çelik levhaların yerleştirilmesini de sağlıyor. Bu levhalar, basit mekanizmaları sayesinde kolaylıkla takılıp çıkarılabilirken ahşap birimler de içerikleri esnekçe değiştirilebildiği için sergideki işlevlerini sürdürmeye devam edebiliyorlar. Karmaşık bilgilerin kolay anlaşılması için şekle indirgenmiş bilgi grafikleri ve işaretlerle tasvir edilen metinler kullanılmış.

İstasyonların görsel diliyle ormanın doğal yapısı arasında bilinçli bir tezat var. İstasyonlar, kentsellik ve peyzaj arasındaki farkı vurgularken çevreleyen doğal yaşamı da keşfetmeye teşvik ediyor. Etkileşim, kapsamlı bir içerik ağı sunan bilgi platformları ve doğal sistemin bir parçası olan insan aracılığıyla 1,27 kilometrekarelik, sergi mekanına dönüşen bir orman alanında yaratılıyor. Böylelikle orman yolu sergiye, ziyaretçilerin metropol için ormanın anlamının farkına vardıkları gerçek bir bağlantı kurularak dönüşüyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: