Ezber Bozan Kutu

İçerik odaklı eğitim anlayışına karşı çocuğa bütüncül bir bakış öneren okul, tasarımı pedagojik yaklaşımına yakınsayarak enformel öğrenme yollarını mekana sızdırıyor.

Sınıfın, bir tür kapalı kutu gibi değil de öğrenciye destek olunan yer olarak görüldüğü bir eğitim önerisiyle Wish School, pedagojisini “bireye bütüncül bir bakış” üzerinden kuruyor. Fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel, yaratıcı, sezgisel ve manevi unsurlar en az mantıksal/matematiksel zeka kadar önemli. Disiplinlerin içeriğini aktarmanın ötesinde, bir çocuğun dileklerini ve becerilerini anlamak, çocuk eğitimini yeniden kurmak ve sağlamlaştırmak eğitim kavramının temelini oluşturuyor.

Okulun içine yerleşeceği mekan, eğitim felsefesini yansıtabilecek yeni bir bina yapmak için çözüm arayışı içinde, kullanıcılarıyla birlikte geliştirilmiş. Böyle bir eğitim yaklaşımı içindeki etkileşimlerin karmaşıklığını anlamak için aradaki dinamikler, arabulucu rolündeki Caio Vassão, proje mimarları, öğrenciler ve eğitmenler tarafından çalışılmış. Sonuçta sadece uygulamaya ve işleve yönelik bir sorular kümesi değil, aynı zamanda kimi soyut kimi gerçekçi duyusal beklentiler, bazen gerçekleştirilemez bazen de kesin ve yapılabilir olanlar da ele alınmış.

Wish School, Grupo Garoa
Okul yapısının geçirgen iç hacmi
Işık kalitesini artırmak amacıyla şeffaf cephe ve açıklıklar
Okul yapısının sokak cephesi ve cephe duvarına oturan üst kattaki açık alan
Okulun ön bahçesi olarak çalışan alanda yer alan bank
Bahçeye özel tasarlanmış bank

Proje alanı, 15 metre eninde ve 50 metre derinliğindeki arazide bulunan, çeşitli yenilemeler geçirmiş ve farklı kullanımlara ev sahipliği yapmış birbirine bağlı iki kulübeyi içeriyor. Bu iki yapının varlığı; bir arada var olma ve uzlaştırma aracı olarak eğitim yaklaşımıyla, endüstriyel tipolojiyi güncellemek üzere bir müdahale yapma kaygısını sürecin odağına yerleştirmiş.

Tüm bileşenler, klasik okul yapılarının usule uygun sınıflarının genişlemesi yoluyla dönüşme ve böylelikle bilginin paylaşılmasına ve birikmesine elverecek şekilde evrilebilme şansına sahip. Tek işlevi, sürekli bir gidiş-geliş hareketini mümkün kılmak olan türde koridorlar ise bu projede yer almıyor.

Dolayısıyla bir noktadan diğerine gitmek için herhangi bir yolu tutmak, farklı etkileşimleri beraberinde getiriyor; neye rastlayıp neye rastlamayacağınızı seçmek, mekan içinde olasılıkları keşfetmek mümkün kılınıyor.

Okulun bir oyun peyzajı olarak çalışan dolaşım alanları
Ayırıcı ve depolama işlevli raflar
Çok işlevli paneller ve sınıf mekanı
Zemin kat planı
1. kat planı
Çatı planı
Kesit
Kesit
Patlatılmış aksonometrik perspektif
1. kat aydınlatma şeması

Zemin kat, küçülme ve genişleme bölgelerinden oluşan bir alan olarak görülmüş. Bu bölgeler sınırları ya da sınır bölgeleri olan ancak bunların müphem bırakıldığı; ihlale izin veren hatta teşvik eden, hayal gücünü harekete geçirebilecek, çocukları etkin bir özne ve mekanın dönüştürücüsü haline getirebilecek alanlar olmaları öngörüsüyle tasarlanmış. Köşelerde, birbirinden farklı nitelikte iki mekan üretilmiş: sabit ve şeffaf cam fitili kullanılanlar ve mekanı sınırsızlaştıran hareket edebilir paneller kullanılanlar. Paneller, çevrelerinde vuku bulan olayların bir destekçisi gibi çalışıyor; kimi zaman bir dolap, kitap rafı olarak ya da sırt çantalarının, müzik aletlerinin asıldığı bir yer olarak. Onlar hareket ettirildiklerinde, çevreledikleri mekanın düzeni de değişiyor; sınıflar etrafa taşıyor, daha içine kapanmış olanlarla temas etmek ve etkileşim kurmak için genişliyorlar.

Sınıfların bulunduğu ortamdaki tüm unsurlar, okula adeta sürüklenmiş çocuklar için bir sığınak üretiyor tasarımcılarına göre. Dik açılı değiller; kırılan köşelerinde, ayrıma ve kısıtlı kullanıma izin vermeyen, sürekli ve farklı mekanlar üretiyorlar. Kısacası usule uygun öğrenme ve enformel öğrenme mekanlarının, odalar ve hemhudut mekanların her biri kendine özgü nitelikleriyle açık bir pedagojik çevrenin türlü ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyorlar.

Uzunlamasına, komşu parsele bitişerek yerleşen yapının doğal ışık almasını sağlamak için döşemede açıklıklar ve kesikler bulunuyor. Ayırıcı yüzeyler için farklı malzemelerin kullanımı da hem ışığı filtrelemede hem de programın farklı ihtiyaçlarını yerine getirmede çeşitlenmeyi sağlıyor. Ayırıcılara bağlanan tamamlayıcı raflar da kullanıma göre odaların daha az ya da çok özelleşmesine de yardımcı oluyor.

Projenin gerçekleştirilmesinin ardından mimarlar, yerleşim sonrasını görebilmek için video çekimiyle bir araştırma yapmış. Bu çalışma, proje öğelerinin öğrenciler ve eğitmenlerin değişen mekansal ihtiyaçlarına cevap üretebilmeye uygun olduğunu gösteriyor: Dersler odaların dışına taşıyor, kimileri banklarda satranç oynuyor, bir kız öğrenci merdivenlerin altında saklanmış kitap okuyor, kafeterya masalarında öğretmenler toplantı yapıyor… Projeyi gerçekleştiren ekibe göre her biri, projeyi mekanı benimsemenin bir katalizörü ve öğrencilere kolektif yaşamın içsel dinamiklerini göstermek adına bir araç olduğunu doğruluyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL