Geçişen Sınır

Sınırda inşa etme fikrinden yola çıkan iş, dünya üzerinde farklı kentlerin sınır ve sınırsızlık durumlarını; doğal, tarihi, ekonomik ya da politik nedenlerle oluşmuş veya “tasar”lanmış sınırlarını ortaya koyacak çeşitli doku soyutlamaları ile okumalar ve stratejiler üzerinden sorguluyor. Eriyen-geçişen sınırlar olarak nitelendirilebilecek geçişli çözülmelerin farklı doku ve ölçeklerde temsilini filtreliyor.

Sınırlar kentler için birer sürekli statik çizgi ifade etmekten öte kentselden-kırsala geçişi niteleyen ara ve dinamik bölgeler. Sınır hatlarındaki çözülme ve geçirgenliğin makro ölçekte iklimsellik ve sürdürülebilirlik üzerine potansiyel etkileri var, bunlar aynı zamanda gelişip dönüşebilecek kentin en hareketli çeperini de temsil ediyor. İş, bu hareketli çeperlerin kentler için ara bölgelerde potansiyel kullanımıyla pasif ancak dönüşüme ve gelişmeye hazır alanlar temsil ettiğinden yola çıkıyor ve yumuşak sınırlar üzerinden bir kent çeperi önerisi getiriyor. Farklı parametrelerle de ortaya çıksa topoğrafya, doğa ve kırsal ile teması tanımlayan farklı kentlerden geçişen sınırların varlığını tespit edip soyutlarken kentsel sistem ile kırsal arasındaki yumuşak geçiş imkanını sorguluyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: