Geçişken Bağlantılar

2017 yılının sonlarında yanan ve yirmi yıldan fazladır bölgede yaşayan çocuklar arasında ikonikleşmiş bir sosyal alan olan Eltham Oyun Alanı; mimarlar, oyun alanı üreticileri ve halkın birlikteliğiyle yenilendi.

Bölge için önemli bir sosyalleşme alanı olan oyun alanı, çocukların yanı sıra bölgede yaşayanlar için temel işlevinden daha fazlasını ifade ediyor; yerliler tarafından dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak görülüyor. Bebeklerden gençlere geniş bir yaş aralığına hitap eden alan, topluluk için bir buluşma noktası niteliğinde.

Jeavons Landscape Architects ve oyun alanı üreticisi Naturform'un birlikte üstlendiği projenin tasarım ve inşa süreci, alanı kullanan insanlarla iletişim halinde ilerletilmiş. Çevrede yaşayan topluluğun aktif katılımıyla gerçekleşerek ilerletilen süreçle alandaki yoğun kullanımlar, ihtiyaçlar, halkın alana dair yeni öneri ve istekleri saptanmış. Bu sayede, programın temelini oluşturan nitelikli oyun alanları şekillenmiş. Tasarlanan oyunlar ile alanın bütününün çocuklar için yaratıcı ve bilişsel oyun geliştirmenin aracı olması hedeflenmiş. Bu yüzden sallanma, tırmanma ve doğa oyunlarını kapsayan oyun alanı tasarımı üç boyutlu uzayı ve hacimleri müzakere etme, etkileşimli unsurlarla yol bulma ve keşfederek hayal gücünün kullanılmasını gerektirecek biçimde tasarlanmış.

Tasarımı biçimlendiren temel ölçütlerden biri de farklı mevsimlerde kullanılabilecek bir oyun alanı yaratılmasıymış, bu nedenle ahşap elemanlar ile desteklenen geniş bir çatı ile yarı kapalı bir oyun alanı yaratılmış. Aynı zamanda çatı, bütüncül oyun alanını çerçeveleyen bir unsur olarak kullanılmış.

Proje, tasarım ekibinin bir parçası olan ve bunların gerçekleşmesi için gerekli materyal ve becerileri sağlayabilen mimarların, peyzaj mimarlarının, inşaatçıların ve çocukların gerçek bir işbirliği olarak görülüyor.

Etiketler:

İlgili İçerikler: