Gelmekte Olan Kent

17 Mayıs-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Atina’da bulunan Onassis Kültür Merkezi’nde Daphne Dragona ve Panos Dragonas küratörlüğünde gerçekleşen Yarınlar: Olası Gelecekler için Kentsel Kurgular sergisi kapsamındaki proje devlet, yurttaşlık ve bir arada yaşama ekseninde kentsel bir senaryo kuruyor.

Orta Doğu’dan 2015 yazında gelen mülteciler, Batı Avrupa’ya devam eden yolculukları sırasında Victoria Meydanı’nda geçici barınaklara yerleştiler. O günden beri, burjuva geçmişi ve emperyal ismiyle meydan, mültecilere barınak sağlayan ve değişen yaşam koşullarıyla ilgili destek veren gelişmiş dayanışma ağıyla mülteci krizinin odak noktası haline geldi.

Victoria: Giriş Yolu/Çıkış Yolu, Victoria Meydanı’nı Akdeniz şehrinin geleceği için mekansal bir paradigma olarak hayal ediyor. Burada birbirine paralel iki kentsel varlık bir arada var oluyor: “Barınak” ve “Şeffaf Devlet”. İlki, geniş bir çeşitlilikten kent sakinlerinin düşük teknolojili üretim ve bilgi, ürün ve hizmet takasıyla haşır neşir oldukları, eskinin “polykatoikies” (kondominyum) ya da şimdinin küçük, içine yerleşilen “fabrikalar”ı olan apartman bloklarının beton çerçevesi içinde ortaya çıkıyor. Sürekli olarak şimdiyle bağlantı kuran, durmaksızın değişen yatay bir kent olarak Barınak, Şeffaf Devlet tarafından bölünüyor: Daimi gözetimin, güvenliği ve geçmişe uygunluğu güvence altına aldığı, radikal biçimde özelleştirilmiş altyapı ve kamusal alanların olduğu, sınırlı erişim ve kısıtlı haklarıyla usule uygun ve mütemadi bir ağ.

Meydanın kendisi, Barınak ve Şeffaf Devlet arasında müzakere eden, yeni bir Crystal Palace diyebileceğimiz “Elçilik”e dönüştürüldü. Hareketlilik ve insan yerleşiminin geçici doğası, bireylerin daha ötesine erişimine izin verebilen ya da vermeyebilen kontrol noktaları, bekleme odaları ve önceden hazırlanmış deneyimler aracılığıyla her yerde sergileniyor.

Victoria: Giriş Yolu/Çıkış Yolu, Yarınlar: Olası Gelecekler için Kentsel Kurgular
Son bir özgür zaman fırsatı sunan Elçilik
Barınaktan çıkıp Şeffaf Devlet’e girmek üzere bir prosedürler dizisinin gerçekleşmesinin beklendiği Elçilik’in mekan kurgusu
Barınaktan çıkıp Şeffaf Devlet’e girmek üzere bir prosedürler dizisinin gerçekleşmesinin beklendiği Elçilik’in mekan kurgusu
Kullanışsız Nesneler Fabrikası
Amatörler Okulu
Sempozyum 1, Kutsal Bar

ELÇİLİK
Kurşun geçirmez camdan inşa edilen Elçilik, meydana da adı verilen İngiliz kraliçesinin saltanatı sırasında inşa edilmiş Crystal Palace’ın cephesini yeniden kurgulayarak meydanın aristokratik geçmişine atıfta bulunuyor. Aşamalı güvenliğiyle dış mekan odalarından oluşan bir yatay strüktür olarak Elçilik, Şeffaf Devlet içinde kamusal alanın hem anıtsallaştırılmasını hem de tahkimatını temsil ediyor. Labirente öykünen haliyle, çevreleyen kentsel Barınak mekanını deliyor ve Theseus’un erken 19. yüzyıldan kalma bronz heykelini merkezine alıyor.

Hem yüksek güvenlik standartları hem de iş gücünün otomasyonu sebebiyle Şeffaf Devlet’in resmi ekonomisi herkesi içeremiyor; sadece sınırlı bir nüfus, her an ancak yine de kısıtlı bir süre için dahil olabiliyor. Barınak’tan çıkmak ve Şeffaf Devlet’e girmek için ilgili taraflar, ne zaman geleceği hatta gelip gelmeyeceği belirsiz kabullerinden önce Elçilik’in türlü değerlendirmeleri, kontrol noktaları ve denetim odalarından geçmek zorunda. Bu sebeple Elçilik ziyareti zaman alıyor ancak kendine özgü hazları da var. Burada kurgulanmış; meydanı, insani arzuların Şeffaf Devlet’in uysal bedenler üretme sürecine hizmet ettiği bir erişkin oyun alanına dönüştüren bir dizi yaratıcı deneyim, beklemeyi keyifli hala getiriyor. Bu şekilde Elçilik, Şeffaf Devlet’in giriş başvurularını işleme aldığı “üretken zaman”a girmeden son bir özgür zamanın keyfi için müstesna bir fırsat sunuyor.

Bekleme odalarının dışında Elçilik, eski meydanda kendisini çevreleyen ve geçmişten müze numunesi gibi korunmuş bir dizi parçayı da bünyesinde topluyor. Katılımcı demokrasinin yumuşak güç pratiğine dahil olarak bu mekanlar tek özgür giriş mekanları. Gelip geçenlere Elçilik’in iç işlemlerine bir göz atma imkanı veren bir propaganda biçimi ya da açık bir davet. Bazı haklarından vazgeçtikten (örneğin mahremiyet hakkı) sonra edindikleri geçici pasaportlarıyla ve kullanım şartlarını kabul ederek Barınak sakinleri Şeffaf Devlet’e, ulaşım ve kentsel altyapısına girebilir, tabi eğer giriş hakkı kazanabilirlerse.

Elçilik odalarındaki elektronik mesajlara örnek vermek gerekirse:

 • Şeffaf Devlet’e Hoş Teldiniz / Kullanım şartları önceden bildirim olmadan değişebilir
 • Toplumsal Sözleşme / Kullanım Şartları / Toplumsal Sözleşme / Kullanım Şartları
 • Şeffaf Devlet’e Bugün Katılın / 300 Yeni Olanak / 3 Ay Süre/ Victoria Meydanı’ndaki Elçilik’e Şimdi Başvurun / Önceden Başvuru Gereklidir
 • Kötü Davranış Masası / Bürokratik Karmaşadan Kurtulun ve Kalışınızı İki Ay Uzatma Hakkı Kazanın
 • Bireyselliğinizi Kutlayın / Kimlik Politikası Podyumunda Olabileceğinizin En İyisi Olun / Ücretsiz İçkiler Bizden
 • İlk Kez Başvuranlar için Üç Boyutlu Vücut Taraması Zorunludur
 • Labirentte Yolunuzu Bulmayı öğrenin / Elçilik Oryantasyonu Victoria Meydanı, Theseus Heykeli’nde Başlıyor / Şeffaf Devlet’te Minotorlar Yoktur
 • Yumuşak Güç Odaları / 20. Yüzyıl Kiosk Reprodüksiyonunda Şeffaf Devlet’le İlgili Daha Fazlasını Öğrenin / Herkes için Ücretsiz Erişim
 • Kontrol Odaları / Sınırlı Erişim / Kabul için Buradan Başvurun
 • Gecikme için Özür / Erişkin Oyun Alanını Şimdi Ziyaret Edin / Deneyimleriniz Güvenliğiniz için Kayıt Altına Alınacaktır
 • Lütfen Yoğun Saatlerde Dinlenme Sürenizi 20 Dakika ile Sınırlayın
 • Düşsel Bahçede Yeni Yıkıntınızı İnşa Edin
 • Kişisel Eşyalar Şeffaf Dolaplarda Saklanabilir / Utanmayın, Bu Sizin Güvenliğiniz için
 • Plastik Çiçek Bahçesi’nde Stresini Azaltın / Tüm Kokular %100 Doğal Esaslıdır
 • Şeffaf Devlet Haberleri Her Gün Medya Tiyatrosunda İcra Edilir
 • Gride Bağlanmak için Mola Verin / Kablo Her Zaman Daha Hızlıdır
 • Sonsuz Merdivende Kaybolun
 • İleride Uzun Kuyruk / FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Protokolü için Başvurular Değerlendiriliyor
 • Egzersiz Yap ve Oyna ama Mekanik Ördekleri Besleme

ŞEFFAF DEVLET
Elektrikli demiryolu istasyonu, geleceğin Victoria Meydanı’nda, Şeffaf Devlet tarafından idare edilen gelişmiş kaynak ağının bir parçası. Erişim izni doğrudan Elçilik olarak bilinen güvenlik aygıtından veriliyor ve ağ içindeki her noktaya genişleyebiliyor. Ulus devletin mevcut strüktüründen oldukça farklı olarak şeffaf devlet küreselleşmiş, Avrupa kıtası boyunca genişleyebilecek sınırsız bir kentsel ve kent dışı altyapıdır; akıllı kentlerin tüm niteliklerini sergiler.

Katı ve değişmez olarak şeffaf devlet hakiki bir politik varlıktan ziyade gelişmiş teknolojiye sahip bir makine gibi çalışır; yurttaş katılımına karşı sıfır tolerans politikası, kentsel barınak sakinleriyle karşılıklı birbirine bağımlı ilişki tarafından vurgulanır.

Yurttaşlar ona katılmaktan çok, onu kullanır. Yurttaşlara sunulan en büyük olanak geçici güvenlik teminidir: bu ağ içinde hareket eden her bir kimse, genel güvenliğin çıkarı, sığınma ve şiddete karşı dokunulmazlık adına kişisel mahremiyet hakkından vazgeçmeye gönüllüdür ve resmi çalışma ekonomisinin ayrıcalıklı bir üyesidir.

Şeffaf devlet dijital teknolojilere, prosedürde şeffaflığa ve devamlı gözetime dayanır; ancak bilineceği üzere sert ve zalim güvenlik protokolleri durgunluğa yol açabilir. Bu yüzden devlet, Barınak’ın paralel varlığıyla desteklenir, insan kaynakları bu yolla tazelenir. Benzer şekilde, Barınak da şeffaf devlete bağımlıdır zira devlet enerji, fosil yakıtlar ve teknolojik üretimler gibi temel kaynakların idarecisidir.

Sempozyum 3, Gevşeme Salonu
Sempozyum 2, Mutfak
Sempozyum 1, Kutsal Bar
Kullanışsız Nesneler Fabrikası
Sergi alanı; fotoğraf: Giorgios Triantafyllou
Kullanışsız Nesneler Fabrikası; fotoğraf: Katerina Vassiliou

SÜSLENMİŞ SUNUCULAR
Kültürel miras örneği olarak korunmuş, şehre yayılmış binalar da Şeffaf Devlet ağının bir parçası, tıpkı kentsel Barınak’taki başıboş adalar gibi. Onların varlıkları, devlet evrilmelerine son vermesine rağmen, geçici mesafe ve gelişime dair bir yanılsamaya sebep oluyor. Bunlar süslenmiş sunucular olarak biliniyor, çünkü devletin işlemesi için gerekli olan elektronik sistemlere (bilgi işlemciler ya da dijital veritabanı gibi) ev sahipliği yapıyorlar.

BARINAK
Çöküş yıllarını takiben, Victoria Meydanı’nı çevreleyen apartman binalarından geriye, geleceğin kentsel barınağı için kullanılabilecek temel malzeme olarak yalnızca iskeletleri kalmıştı. Barınak, yeni temellük ve yerleşme formlarıyla evrilmeye devam eden “eski” modernist kentin çağdaş hali olarak tanımlanıyor. Kendisi kontrol edilemez olduğundan, Şeffaf Devlet tarafından ona “müsamaha” gösteriliyor. Barınak, Akdeniz şehirlerinin homojenleştirme ve normalleştirmeye karşı direncini karakterize ediyor. Birincil atfı, şeffaf devlete giremeyen ya da girmemeyi seçenlerin ad- hoc yerleşimi olması. Bu devlete girmeyi başarmak için edilgen bir bireysellik zorunluyken Barınak, üyelerinin etkin kolektifliğiyle işliyor. Devletin sabit resmiyetinin yerine, değişen ihtiyaçlara cevap üretecek şekilde, çok çeşitli kullanıcı topluluğu tarafından daimi olarak dönüştürülüyor. Sakinleri ürün, bilgi ve hizmetlerin takas edildiği kapsamlı ve “akıllı” bir toplumsal ağ temelinde etkileşim içinde. Burada, nüfus çeşitliliği ve kişisel bağlantılar alternatif, dijital sonrası ve kapitalizm sonrası takas ekonomisinin kaynağı olarak görülür. Bu mütemadiyen değişen ağ içinde, kişinin barınaktaki kalma süresi hem geçici hem de ebedi olur: kimi burada sabırla elçiliğin onayını ve Şeffaf Devlet’e girişini beklerken diğerleri prekaryanın özgürlükleri ve geçicilikteki hayatla ilgili mücadele eder.

BARINAK 1: AMATÖRLER OKULU
Amatörler Okulu, bilginin takasına dayanan, geçici bir arada yaşamanın yatay strüktürü olarak kurgulandı. Sürekli yenilenen sakinler topluluğu, her bir katılımcının çeşitli biçimlerde yetkinlik kazanması amacıyla türlü üretim becerilerine dair kendine özgü bilgiyi aktarıyor burada. Bu bilgi takası, bir tür sermayeye dönüşüyor. Amatör “politeknik”, hem yaklaşım olarak hem de bilgi biçimi olarak Şeffaf Devlet tarafından eğitilmiş sertifikalı profesyonellerden ayrışıyor. Barınağın geri kalanı gibi Amatörler Okulu da geçici karakteri ve bilginin taşınmasındaki değişimlere cevap üretmesi anlamında farklı. Atölyeler dairesel yapılar kurmaya çalışıyor, her biri farklı materyal araçlarla kendi kolektivitelerini üretiyor. Tüm barınaklarda olduğu gibi burası da doğası gereği geçici. Burada kimi örgü örmeyi, kimi yaratıcı yazarlığı öğrenebilir ya da hidroponik kenevir yetiştiriciliği üzerine yoğunlaşabilir. Sakin- katılımcı nüfusu daimi bir akış içindedir; Heraklitos olsa şöyle diyebilirdi: Aynı okula iki kez girilmez.

BARINAK 02: KULLANIŞSIZ NESNELER FABRİKASI
Şeffaf Devlet’teki verimlilik değerinin egemenliği, faydacılıkla ilgisi olmayan niteliklerin değerlendirilmesini imkansız kılar. Kullanışsız nesneler fabrikası ise tam olarak tersini yapıyor: Fabrika, kullanım değerinden bağımsız olarak, sadece nesnelerin kışkırttığı fikirlerle ilgileniyor. Bu bağlamda fabrika, önceki çağın “sanat” mekanlarına benzer. (Şeffaf devlette müzeler ve içindekiler geçmişin sabit arşivleri olarak mumyalanmıştı, sadece özel patronlara açık ve kamusal söylemin dışında tutulur.) Fabrika, aynı anda çalışma alanı, depo ve misafirhane olarak melez bir varlık. Kiracıları geçmişin nesnelerinin kullanılmamış döküntüleri dönüştürmek ve arşivlemek üzere zamanlarını harcar. Arşivleme, niteliksel ve materyal özelliklere göre gerçekleşirken dönüşüm sadece şaşırtmayı ve beklentileri alt üst etmeyi amaçlar. Yeni nesneler, mekanın merkezinde açık bir tartışmada sunulur, özellikle eski müşterek merdiven boşluğunun sahanlığında. Başarı ve dolayısıyla tüm nesnelerin teorik değeri, salt tartışmayı geliştiren fikirlerin zenginliğince belirlenir. Tüm nesneler, yine de, raflara dönerler; sayısız müstakbel dönüşüme uğrayacakları yerlerine.

BARINAK 03: SEMPOZYUM
İnsanlıktan türemiş her şey, dinle birlikte, Şeffaf Devlet’ten dışlanmıştır: sanat, felsefe ve şiir, verimlilik ve üretim anlamında değer biçilemeyen tüm varlıklar, daha büyük bir verimlilik bahanesiyle yasaklanmıştır. Şeffaf Devlet’in yaratıcılık ve eleştiri kavramlarıyla işbirliği yapmaktaki başarısızlığı, süregiden teknolojik gelişmelerin öngörülmesine rağmen devletin değişime cevap vermekteki acizliğini gözler önüne serer. Oysa sempozyumun üyeleri, yaşamdaki iyi şeylerin (yemek, seks ve uygun ortaklık), her bir bireyin yaratıcılığını ve entelektüel potansiyelini serbest bırakacak araçlar olarak davranma hünerini kutlar.

 • Kutsal Bar’ın işverenleri, her türlü geçmişe sahip bireyleri de içerecek şekilde, yaşamın anlamını belirlemek üzere düzenli olarak bir araya gelir.
 • Bir zamanlar apartman yapısına ait olan mutfak, kantin olarak ikiye katlanmış bir tek odalı pansiyona dönüşür. Takas edilmiş ürünler ve komşu ilişkileri, ev yapımı lezzetli lokmaların ve minik sosyal- dedikodu terapisinin bedelidir.
 • Gevşeme Salonu’nun (Loos Lounge) ziyaretçileri, nargile sipsini paylaşır ve bir mekanı konut yapanın beş kilim olduğu iddiası üzerine kafa yorar: bir tane zemine ve birer tane her bir duvara (en nihayetinde, kolonlar kimin umurunda?).
 • Şekerleme Odası, insanlara Akdeniz siestasının unutulmuş hazzını ve Platon’un Eros’un şehir için iyi olduğu savı üzerine düşünmek için zaman sunar.
 • Açık Mutfak, tüm sempozyumu besleyecek, müşterek bir kaynaktır.
 • Diyonisos’un Terası, hiç de üretken olmayan aktivitelerle meşgulken Akdeniz güneşinin mevcut ve yükselen sıcaklıklarına eşlik etme imkanı sunar. Düşünme zamanı.

BARINAK 04: HEROİK TIP
Resmi tıbbi tedavi, Şeffaf Devlet’e erişimi olanlar arasında müstesna bir ayrıcalık ve sağlık sigortası özelleştirilmiş durumda. Barınağın içinde sağlık hizmetlerindeki bu boşluk, Heroik Tıp kümelerince karşılanıyor. Kökü 18. ve 19. yüzyılın, Kuzey Amerika’ya gelen ilk göçmenlerin denizdeki yolculuklarının zorluklarını ve olumsuz etkilerini gidermek üzere profesyonel olmayanlar tarafından yapılmış tıbbı uygulamalar olan heroik tıbba uzanıyor. Esasen Amatörler Okulu’nun bir devamı olarak, terapiler bilimsel uzmanlaşmaya değil toplumun enformel, paylaşımlı bilgisine dayanıyor.

Heroik Tıp kümelerinin işleyişi Hipokrat’ın Beden Sıvıları Kuramı’ndan feyiz alıyor. Kurama göre dört sıvının birbiriyle dengede kalması gerekiyor: Balgam (phlegm), sarı safra, kara safra ve kan. Bu sıvılar aynı zamanda insan karakter tipleriyle de ilişkilendiriliyor:

Flegmatik: rahat ve huzurlu
Kolerik: çabuk öfkelenen, hızlı ya da asabi
Melankolik: analitik, bilge ve sessiz
Sanguine: coşkulu, etkin, sosyal

Her bir Heroik Tıp kümesi, bu dört gruptan birinden bireylere yönelik ve zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi kuracak “alternatif” tıp uygulamaları üzerine çalışıyor. Örneğin flegmatik kümede yoga ve enerji terapileri sunuluyor, melankolik kümesi akupunktur içeriyor, kolerik kümede sanat ve yaratıcılık atölyeleri düzenleniyor ve sanguine kümesi vitamin ve şifalı bitki barı, aromaterapi ve Çin tıbbını içeriyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: