İmgeden İşleve Uzanmak

Bulunduğu mahallede ikonik bir obje olan yapı, kamusal yaşamı canlandırmak ve makul ticari alanlar oluşturmak üzere ve az müdahale ile çok etki yaratma güdüsüyle dönüştürülmüş.

Meksiko’da bulunan ve daha önce endüstriyel amaçlarla kullanılan yapı, iki ana yolun kestiği bir arazide konumlanıyor. Bölgenin dokusu, serbest ticaret alanı olarak nitelendirilmesine neden olan dükkanlardan, sokak pazarlarından, okullardan, bir sağlık merkezinden oluşuyor. Mevcut konut dokusu ise planlı değil bireysel olarak inşa edilen yapılardan meydana geliyor ve yapıldıkları malzemeleri sergileyen ham görüntüleri ile mahallenin gelir düzeyi anlamında bir yansımasını oluşturuyorlar. Arazinin sınırlarına göre şekillenen üçgensel formdan ötürü ise bina bulunduğu çevrede süregelen ikonik bir karaktere sahip olmuş. Proje ise bölgede şehirleşmeyi optimize etmek üzere, var olan strüktürün yeniden kullanıma kazandırılması ile pozitif bir dönüşüm gerçekleştirmeye odaklanıyor.

fotoğraflar: rafael gamo
zemin kat planı
1. kat planı

Binanın toplum içindeki ikonik algısını sürdürmek, mekanı kamusal açıdan canlandırmak, bunu yaparken de düşük bütçeli yatırımlara izin veren ticari mekanlar oluşturmak isteyen proje ile hem yayaların geçişini mümkün kılacak hem de dükkanların yerleşebileceği pasajlar oluşturulmuş. Ana yapı korunurken, iç mekana mevcut strüktüre uygun yöntemler kullanılarak bir asma kat yerleştirilmiş. Arazinin ana köşesi sayılan noktada, yapının zemin katı kırpılarak girişi ön plana çıkaran bir alan oluşturulmuş. Ayrıca iç mekanda doğal ışıktan daha fazla faydalanabilmek adına çatıya eklemeler yapılmış.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL