Güncel Sosyal Mimarlık Pratikleri İçin Açık Çağrı

XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi ile Campus Sint-Lucas Brussels/Ghent, KU Leuven Mimarlık Fakültesi’nin ortak çalışması olan Emergent Practices, mekansal pratiklerin gündelik hayattaki etkisini araştırmak üzere bir açık çağrı yayınladı. Açık çağrı, güncel sosyal mimarlık pratikleri üzerine eleştirel bir içerik geliştirilmesini ve derlenmesini amaçlayan araştırma projesinin ilk adımı. Araştırmanın bir parçası olmak üzere başvuran projeler arasından bir kısmı, sosyal mimarlık ve etkileri üzerine sağlam temelli bir söylem oluşturmak adına vaka çalışması olarak incelenecek ve uygulama süreçlerinde gözlemlenecek. Katılan projelerden oluşan daha geniş bir seçki ise “Güncel Sosyal Mimarlık Pratiklerini Anlamak" başlığı altında yürütülen araştırma projesi ile birlikte yayınlanacak.

Açık çağrı;
-toplulukların katılımıyla serpilen mekanların üretildiği,
-mekan yapımında çeşitli biçimlerin ucu açık bırakıldığı stratejiler ya da taktiklerin kullanıldığı,
-kendilerini değişimin aracıları, mekansal üretimin alternatif yolları ya da özgürleştirici araçlar betimleyen,
-başlamış ya da başlamak üzere olan,
-Avrupa bağlamında konumlanan
projelerin katılımına açık.

Projeler emergentpractices.com adresi üzerinden 1 Eylül 2017 tarihine kadar paylaşılabilir.

Araştırma Hakkında
Sosyal mimarlık çatısı altında taktiksel şehircilik (tactical urbanism), gerilla şehircilik (guerilla urbanism), pop-up, kendin yap şehircilik (DIY urbanism) gibi çok sayıda pratik ortaya çıktı. Bu araştırmanın temel amacı, sosyal mimarlık olarak adlandırılan mimarlık uygulamalarının etkisi üzerine eleştirel bir söylem üretmek. Araştırma kapsamında; süregiden sosyal mimarlık üretimleri gerçek deneyimlerle aracıların rolü ve proje üretimi sürecindeki konumları üzerinden incelenecek, bu rol ve konumlar sorgulanacak ve gerekirse yeniden tanımlanarak projelerin yol açması arzulanan sosyal etkilerine rehberlik eden normlar üretilecek.

Bu hedeflere ulaşabilmek adına vaka çalışmalarının hem birbiriyle ilişkili hem de çeşitli olması planlanıyor. Bu kapsamda ise mimarların katılımıyla gerçekleşmiş, Avrupa’daki kentsel mekanlarda yer alan ve farklı söylemlere sahip üç proje seçilecek. Vaka çalışmaları; yerinde gözlem, paydaşlarla yapılacak röportajlar ve kamusal tartışmalar olmak üzere üç koldan yürütülecek. Tasarım, uygulama ve kullanım aşamalarında yerinde yapılacak gözlemler gerçekçi bir kavrayış edinilmesini sağlayacak. Mimari üretimlerdeki anlatıların yanı sıra araştırma, hem tasarımcılar ve mimarların hem de kullanıcıların, kamu yetkililerinin, komşuların ve diğer paydaşların fikirlerine odaklanacak. Bu yaklaşımla birlikte projenin toplum üzerindeki etkisinin daha iyi ve doğru anlaşılması amaçlanıyor. Açık bir süreçle ilerletilecek olan araştırma projesi emergentpractices.com sitesi üzerinden bulgularını eşzamanlı olarak belgeleyip paylaşarak daha geniş tartışmaları tetiklemeyi hedefliyor. Çevrimiçi yayın röportajların, kamusal tartışma oturumlarının, makalelerin ve farklı disiplinlerden uzmanların sağladığı farklı içeriklerin toplandığı bir bilgi bankası olarak çalışacak.

Bu araştırma XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Ertaş tarafından yürütülmekte, ve Campus Sint-Lucas Brussels/Ghent, KU Leuven Mimarlık Fakültesi üyeleri Kris Scheerlinck ve Burak Pak tarafından desteklenmekte.

Etiketler: