Hafıza Hüzmeleri

Kamusal yapıların toplumu ilgilendiren konuları tartışmak için kullanıldığı bir bölgede tasarlanan proje, gelenek içinden metaforlar ile toplumsal bilgi ve beceriyi üretiminin aracı olarak kullanıyor.

Chimphamba halkı yıllardır, neredeyse yıkılmak üzere olan bir kilise binasında toplanıyorlar ve bu viran yapıya sığamayacak kadar da kalabalıklaşmış durumdalar. 2009’dan bu yana Malavi’deki gençler için eğitim, sağlık, kütüphane ve tarımsal kalkınma projeleri üreten, kar amacı gütmeyen bir şirket olan Youth of Malawi’nin bölgeyle ilgilenmesiyle, mahalli toplantılar için yeni bir mekan inşa etme olasılıkları tartışılmaya başlanmış. Zira kamusal yapılar yiyecek güvenliği, toplumsal mücadeleler gibi mühim tartışmaların yürütüldüğü yerler olarak, kırsal alan sakinleri için oldukça önemli. Bu ihtiyaçla, bölgenin ileri gelenleri ve Youth of Malawi, Architecture for a Change (A4AC)’ten yeni bir kilise/toplantı salonu tasarlamalarını istemiş. 2014’te aynı bölgede okul inşa eden A4AC, o süreçte daha etkin bir rol oynayıp beceri transferine odaklanırken bu projede temel amaçları, halkın kendi inşa etme beceri ve yetkinliklerinin dahil olabildiği bir yapı ortaya koymak olmuş.

architecture for a change,malavi,kilise
Silindir kütle ve ona ilişen kutular
Tuğla silindir ve kutu kütle birleşimi
Cepheden süzülen gün ışığı ve strüktür
Kamusal hayata eklemlenmiş yapı ve çevresi
Tuğla cephe tasarımı
İç mekanda insan ölçeği ve kütle ilişkisi
Plan
Aksonometrik Perspektif

Toplum hayatı ve geleneği içinden çıkılan ilham arayışı sırasında, geometrik şekiller analiz edilirken fark edilmiş ki silindirik formlar güvenlik ve koruma ile ilişkilendiriliyor. Malavi’nin kırsalda yaşayan halkı, küçük ağaçların ilk büyüme evrelerinde onları hayvanlardan korumak için silindir duvarlar yapıyor ya da dokuma çubuklardan silindir şeklinde kuş ya da tavuk kümesleri inşa ediyorlar. Silindirin, gelenek içinde en bariz şekilde görüldüğü bir diğer yer ise halkın hasatlarını depoladığı labirent depo strüktürler. Örneklerden görüldüğü üzere himaye ve korunma duygusuyla ilişkili olan silindir, tasarımın metaforu olarak kullanılmış: Chimphamba halkını koruyan, kollayan bir mekan inşa etmek için.

Esasen silindir biçimindeki yapıya, içine yerleştirilmiş üç kutu eşlik ediyor. Köyün var olan yapılarına uyum sağlaması amacıyla yerel tuğladan inşa edilen kutulardan ilki fuaye olarak işlev görürken uzun olan ikincisi havalandırma kulesi olarak çalışıyor. Güneş tarafından ısıtılan havalandırma kulesi, ısı yüklemesi konseptiyle doğal havalandırma yapıyor; ısınan hava kulenin tepelerine doğru yükselirken alt tarafta, dışarıdan temiz havanın çekilmesini sağlıyor. Chimphamba’nın iklimi, duvarların yıl boyunca nefes almasına imkan veriyor ve bu, doğal havalandırmayı zenginleştiren bir etmen.

Bölgenin çoğunlukla Hıristiyanlığı benimsemiş olması nedeniyle, çatıda haç işareti sembolize edilmiş ve doğal aydınlatmayı belli bir seviyede tutabilmek adına opak çatı kaplaması kullanılmış. Gün ışığının yapıya alınması ise önceki kiliseden esinler taşıyor. Duvar içindeki ışık açıklıkları ve kasıtlı olmamasına rağmen, yapının içinde ışık kaynağı gibi çalışan küçük çatı delikleri, yeni kilisede tekrar edilerek bir çeşit hafıza, bu dini-toplumsal mekanda sürekli kılınıyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: