Hemzemin Hayaller

Gastronomi işlevini kamusal mekan ile bir araya getirmeyi amaçlayan Gastropolis, modüler strüktürüyle hem hareketli bir iç kurgu hem de sokağa taşabilen bir kimlik kuruyor.

16.yüzyılda bir İnka kenti kalıntıları üzerine kurulmuş Quito, And Dağları arasında yer alıyor. 1960’larda arkeolog Robert E. Bell tarafından kazı çalışmalarının yapıldığı eski kenti 1978’den bu yana UNESCO’nun dünya mirasları arasında olan ve ekvator çizgisinin üzerinde bulunan Ekvador’un başkenti, dünyanın en iyi korunmuş yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Geleneksel ticaret biçimlerinin korunması, antik yapma bilgisi ve yerel malzeme kullanımının sürdürülmesi kültürün ve mimari unsurların izlerinin bugüne taşınabilmesinin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. 1970’lerin ortasından itibaren hayli göç alan kentte, düşük gelirli nüfus kent çeperlerine, tarihi merkezde bakımsız kalmış binalara ya da yakın çevredeki kasabalara yerleşmiş.

Eski şehre görece yakın bir mesafede bulunan restoran projesi ise mimarları tarafından “gastronomi işlevini, zaman içinde ve zamansız olma düsturuyla, kültürel ve toplumsal bir işleve dönüştürme iradesine sahip esnek bir mekanda, farklı senaryoların hayata geçmesine izin verecek yeni olasılıkları yeniden düşünme” olarak tanımlanıyor. Gastropolis projesi, üç farklı açıyı bir araya getirmeyi amaçlıyor: yemek, kültürel ve sosyal etkinlikler.

Çekirdeklerden biri ve zeminle kurduğu ilişki
Değiştirilebilir işlevler dikkate alınarak tasarlanmış oturma birimleri
Açık, gerektiğinde kapanabilir kurgu ve ara mekanlar

Öneri ise iki esas etrafında geliştirilmiş. Bunlardan ilki programa dair esnek çözümler üretebilmek, ikincisi ise müstakbel kullanıcıların hislerini ve ses unsurunu odağına alan bir deneyim üretebilecekleri özgün bir çevresel düzenleme yapmak.

Bu iki kaygı, merkezi bir strüktür aracılığıyla gerçeğe dönüştürülmüş: Gastropolis’in halihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek, içinde esnek ve çeşitli etkinliklere zemin sunan etkileyici bir çatının örttüğü modüler bir strüktür.

Birbirinden farklı nitelik ve işlev üstlenebilecek “çekirdek”ler ve tekrar eden birimlerle üretilmiş strüktür 2,10x2,10 metrelik, özdeş 24 birimden oluşuyor. Kendi içinde, monotonluğunu kıran daha küçük bölgeler üretirken içe dönük bir kurgudan ziyade dışarıya açıkmış gibi davranıyor.

Plan
Kesit
Çekirdek, merkez alan ve çevreleyen birimler
Kullanım senaryoları

Bu açıklık, projenin kentteki yeri ve mimarların kurmak istediği kimlikle ilintili; sokaktan içeride neler olduğunun görülebildiği, strüktürün çeperine düzenlenecek etkinliğe göre kullanılabilecek perdelerin yerleştiği, yani gerektiğinde mahremiyetin de dahil edilebildiği kente açık bir mekan kurgusu üretilmek istenmiş.

Programın bir parçası olarak iç mekana iki ağaç yerleştirilmiş ve ufak saksılar asılmış. Bu eklemelerin amacı bir iç peyzaj oluşturmak ve kullanıcıların içinde rahat hissedebilecekleri şekilde ölçeği küçültmek. Yağmur suyunun toplandığı ve elektrik tesisatının geçmesini sağlayan kolonların yer aldığı iki birimlik alan, mekanın sıhhi ve elektrik tesisatlarının esasını oluşturuyor. Bu dört kolonluk iki birim, 100 metrekare altına toplanmış mekanın altyapısını meydana getiriyor.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL