İçerideki Mahalle

Evsiz ve ihtiyaç sahibi gençlerin konaklamasını ve meslek edinme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir inisiyatif aracılığıyla gerçekleştirilen proje, aynı zamanda içinde bulunduğu kent parçasının dönüşümünü de yönlendirmeyi amaçlıyor.

İlhamını ve ismini 1950’lerde Jamaika’dan Kanada’ya göç eden ve kısa sürede toplum önderi olarak şehirdeki görünmeyen evsizliğe dikkat çekmiş ve yardım toplamaya çalışmış olan Eva Smith’ten alan Eva’s İnisiyatifi, evsiz ya da tehlikede olan gençlere geçici evler, farklı barınma imkanları sağlıyor ve gençlerin daha üretken oldukları, kendi kendilerine yetebildikleri sağlıklı hayatlar yaşamalarına yönlendirecek programlar içeriyor. İlk barınma mekanını 1994’te açan inisiyatif sayesinde, 16-24 yaşları arasında 123 genç, güvenli yerlerde uyuyabiliyor ve evsizlikten sürekli olarak kurtulma imkanları da var.

Toronto’da bulunan Eva’s Phoenix de bu bağlamda üretilmiş projelerden biri. Mevcut yapı içine bir mahalle yerleştiren projenin iki ayrı işlevi var: Güvenli ve uzun vadeli bir barınak ile sakinleri olan marjinalize olmuş, evsiz gençlerin geçimlerini sağlayabilecekleri becerilerin öğretildiği bir eğitim alanı.

Lga architectural partners, eva's phoenix, xxi dergisi
Farklı katmanlarda, hacimsel ilişkilerle iç mekanda konut birimleri ve sosyal hayat
Farklı katmanlarda, hacimsel ilişkilerle iç mekanda konut birimleri ve sosyal hayat
Farklı katmanlarda, hacimsel ilişkilerle iç mekanda konut birimleri ve sosyal hayat
Farklı katmanlarda, hacimsel ilişkilerle iç mekanda konut birimleri ve sosyal hayat

Proje, Toronto kent yönetiminden kiralanan, miras olarak belirlenmiş iki depo yapısı içine yerleştirilmiş, çevresi tuğla ile güvenli bir biçimde çevrelenmişken kendine özgü bir iç topluluk yaratan on adet düzgün geometrili, gün ışığını çatı açıklıklarından alan konaklama birimlerinden oluşuyor. Bir yıla kadar, 50 sakinin her biri, en çok dört kişiyle paylaştıkları müşterek yaşam alanı, mutfak ve iki banyonun bulunduğu “ev”lerde kendisine ait bir odaya sahip oluyor. Bu evlerin, Eva’s topluluğu için bir araya gelme mekanı olan iç sokağa cephesi bulunuyor. Mekanların katmanlara ayrılmasındaki esas amaç ise gençlerin toplulukla bütünleşme düzeylerine kendilerinin karar verebileceği bir konfor alanı yaratabilmek.

Kesit
Sıralı kesit diyagramları
Planlar

Diğer Eva’s projeleri arasında kendine has bir yer edinmiş olan Phoenix’in, Kanada genelinde evsiz gençler için yapılan pek çok projeye ilham vermiş olmasının dışında da pek çok önemli özelliği var. Bunlardan biri, içinde bulunduğu, yeniden yapılandırılacak ve genişletilecek olan St. Andrews Parkı çeperinde devam eden kentsel parça için oldukça önemli bir unsur olması. Hızla soylulaştırılan bir alanda Eva’s Phoenix’in, genç sakinleri için sürekliliği olan, güvenli ve münferit bir ev hatta bir vaha olmasını sağlayabilmek mimari ekibin projede en önemsediği nokta olmuş. LGA’nın kar amacı gütmeyen işverenler için tasarladığı Strachan Evi, Peel Gençlik Köyü ve Edwin Oteli gibi toplumsal bilinç ve insanı odağına alan mimarlık yaklaşımından edindiği deneyim de bu projenin ortaya çıkmasını sağlayan etkenlerden. Zira bahsedilen her bir projede mimarlar, içinde yaşayanlar için etkili bir his üretmek adına yapıların kuvvetli yönlerini çizmeyi amaçlamışlar.

Eva’s Phoenix’te ayrıca, “çatı katı” ofisleri ile çalışmak, toplanmak ya da danışmanlık için kullanılabilecek yarı kamusal, aydınlık mekanlar üretilmiş. Zemin kattaki mutfak ve bodrumdaki tam teşekküllü baskı odası gibi ek işlev mekanları, inisiyatifin sakinlerine “istihdama yönelik eğitim verme” niyetiyle de uyum sağlıyor.

Mimarlar projenin başından itibaren, konvansiyon dışı ancak bina yapım yönetmeliğine de uyan bir ürün ortaya koymak adına Toronto yerel yönetiminin planlama bölümüyle birlikte çalışmış. Ayrıca bütçenin bir kısmı da yapının zamanla değişmesi muhtemel ihtiyaçları ya da gelecekteki masrafları için ayrılmış. LGA’nın kurucu ortaklarından Dean Goodman’a göre proje hem gençler hem de mahalle için “doğru şeyi yapmak”la ilgili. Mimara göre, uzun süre üzerinde çalışıp test ettikleri bir tipoloji olarak Eva’s Phoenix’in başarısının kaynağı, tasarımın zorlu koşullara en iyi cevabı nasıl üreteceği üzerine açık fikirle kafa yormaktan geçiyor zira mimarlık mesleğinin esası da etkili mekanlar üretmek kadar toplum yararını da gözetmek.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL