İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor

SALT ve Kadir Has Üniversitesi’nin işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı 11 cildi ve yayımlanmamış ciltlerinin içerik çalışmalarına dair belgeler dijital ortama aktarılıyor.

Koçu'nun İstanbul'un "muazzam kütüğü"nü oluşturmak üzere 1944'te başlayıp 1973'e dek süren kaynak tarama ve madde yazımı çalışmaları aracılığıyla mimari yapıları, şehir adetlerini, tarihi olayları, şehir efsanelerini anlatımlarla ve resimlerle belgelediği İstanbul ansiklopedisi Arşivi 1460 yayını içeriyor. Arşivin erişime açılması ile Koçu hayattayken G harfine kadar basılmış olan 11 ciltli yayının yanı sıra diğer ciltlerin ham verilerine de ulaşılabilecek. Çeşitli içeriği sayesinde farklı araştırma disiplinlerinin perspektifinden değerlendirilebilecek arşive çevrimiçi erişim sağlanabilecek.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kısıtlı imkanlarla çok ciltli ve yazarlı bir yayın üretme biçimini denemesi dolayısıyla medya arkeoloji niteliği taşıdığından bahsedilir. İstanbul'a dair birçok veriyi içeren yayın, topladığı veriyi belirli önem hiyerarşileri ve içerme / dışlama stratejileri doğrultusunda işleyerek özgün bir İstanbul fikri ya da imgesi inşa etmeyi hedefliyor.

Yayınlanacak arşiv ile aynı zamanda arşivin oluşum sürecini tarifleyen bağımsız metinler, madde taslakları, yayınlanmış ciltlerin erken versiyonları ve maddeleme sistemini açıklayan metinlere, fotoğraf ve çizimlere de ulaşılabilecek.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL