İstanbul Bienali'nden Sanatçı ve Araştırmacılara Çağrı

İstanbul Bienali, 1987’den bu yana gerçekleştirdiği sergiler, sergi dışı etkinlikler ve programlarla Türkiye’den ve uluslararası arenadan sanatçılar ve sanat profesyonelleri için bir buluşma ve karşılaşma sahası yaratıyor. Bu birikimden yola çıkarak, 2018 Ekim ayında araştırma ve üretime odaklı bir program başlatıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı, sanat ve sanatla ilişkili alanlarda teorik, pratik, bireysel ya da kolektif çalışmalar yürütmek isteyen sanatçı ve araştırmacılara yönelik bir dizi danışmanlık, atölye çalışması ve seminerden oluşuyor. Program, farklı disiplinlerden katılımcıların sanat alanında derinlikli araştırma ve üretim yapmalarına, eleştirel bir atmosferde, teknik ve fikri destek vermeyi amaçlıyor.

Bu program, katılımcıların bireysel gelişimlerini desteklemek üzere üretim için ihtiyaç duydukları zamana, mekana, kaynaklara, imkanlara ve kişilere erişimlerini kolaylaştırıcı bir rol üstlenirken aynı zamanda ortaya çıkabilecek beklenmedik buluşmaları, disiplinlerarası üretimleri, ortak çalışmaları ve yeni işbirliklerini teşvik ediyor. Bu süreç içinde katılımcıların temel metodolojilere aşina olmaları ve kendi çalışma alanlarının ötesinde var olan üretim ve düşünce biçimleriyle etkileşime geçmeleri hedefleniyor. Ayrıca, davet edilen katılımcıların çalışma alanları, tercih ettikleri malzeme, mecra ve ihtiyaçlarına odaklanılarak, programın yapısının her yıl dinamik bir yöntemle şekillendirilmesi planlanıyor.

İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın katılımcılara yönelik düzenleyeceği buluşmaların bir bölümü, program dışı katılımcılara açık olarak kurgulanıyor.

Başvuru Süreci 2018 Ekim – 2019 Mart dönemi için başvurular 16 Temmuz – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul ediliyor. Danışma Grubu, Eylül ayında görüşmeye çağırmak üzere kısa listeye alınacak isimleri belirleyecek. Programa katılacak on beş kişi, yapılacak birebir görüşmelerin ardından kesinleştirilecek.

Programın katılımcılarını belirleyecek, içeriğini oluştururken tavsiyelerde bulunacak ve katılımcılarla altı ay süresince aralıklarla buluşup programın gidişatına dair fikir alış verişinde bulunacak olan danışma grubu, farklı disiplinlerden ve pedagojik deneyimlerden gelen kişilerden oluşacak. İlk senenin danışma kurulu, Gülçin Aksoy, Melis Behlil, Cevdet Erek, Borga Kantürk, Bige Örer, Erkan Özgen ve Zeyno Pekünlü'den oluşuyor.

Her türlü malzemeyle ve mecrada çalışan sanatçılara ve sanat alanına dair araştırma yapmak isteyen farklı disiplinlerden araştırmacılara açık olan programın içeriğini ve başvuru koşullarını detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: