İzmir ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı