Kadın Tasarım Mekan Ulusal Sempozyumu

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın figürüne ilişkin tartışmaların, yeniden yoğunlaştığı günümüzde, İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 8-9 Mart 2019 tarihleri arasında “Kadın, Tasarım ve Mekan” temalı bir bilimsel toplantı düzenleniyor.

Bu ulusal konferansta, en geniş ölçekte tasarım disiplininden başlayarak (kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı, moda tasarımı vb.), tasarım disiplinine katkı veren insan ve toplum bilimleri (feminist kuram, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika vb), edebiyat, görsel (sinema, grafik, etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, reklam ve halkla ilişkiler vb) ve performatif (deneysel müzik, dans ve tiyatro) sanatların tümü ile etkileşim içerisinde, geniş katılımlı, inter-disipliner bir tartışma ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

Kadın çalışmaları ekseninde, tüm disiplinlerden, kadına yönelik görüş, yaklaşım ve değerlendirmeleri sorgulayan, araştırma ve eleştirel çalışmaların davet edildiği bu sempozyum, bir taraftan farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bir araya gelebileceği bir paylaşım ortamını oluşturmayı hedeflerken, diğer taraftan da sempozyum sonrası seçilen çalışmaların bir kitap olarak yayına dönüşeceği bir bellek üretimini de ortaya koyacak.

Sempozyum çerçevesinde aşağıda belirtilen konu ve disiplinler dahilinde ve yine de bunlarla sınırlı kalmayan, tüm disiplinlerden araştırmacıların katılımı bekleniyor. Çağrı metni ve bildiri özetlerine ilişkin temalar ile taslak programa ilişkin bilgiye www.kadintasarimmekan.org internet sayfasından ulaşılabilir.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL