Karşıt Varoluş

Jura Dağları’ndan esinlenerek şehrin çizgileri içinde yeni bir topoğrafya yaratan proje, peyzaj ve heykeli bir araya getiren bir oyun alanına dönüşürken, sanatın kamusal mekandaki konumlanışı ile peyzaj tasarımının bu yaratımdaki yerini sorguluyor.

Meyrin Park’ın dik açılı peyzajı ve çevre yapıların düz cephelerinin aksine beklenmedik kıvrımlar ve hacimlerle beliren heykel-peyzaj, 2600 m²'lik bir zemine yayılıyor. Jura Dağları’nın oluşumundan esinlenilerek tasarlanankıvrımlı formlar, mevcut alanın düz çizgilerden oluşan peyzajıyla karşıtlık oluşturarak etkisini daha da güçlendiriyor. “Tabula rasa” önermesine kendi diliyle bir yanıt arayan proje, parkın mevcut peyzajını bilinçli bir şekilde ve tamamen reddederek kendi hareketli topoğrafyasını yaratıyor. Dinamik görüntüsüyle, Meyrin Park’ın düz çizgilerden oluşan biçimsel sisteminden tamamen farklı bir görüntü sergileyerek, modern şehir içinde “bir dizi sıra dışı form” olarak var oluyor. Kıvrımlar, oyuklar ve tepeler yaratarak uzanan park, Jura Dağları’nın bir nevi hayali bir modeline dönüşüyor ve çocuklara alışılmadık bir fiziksel deneyim sunuyor.

Eskiz
Arazi ve proje planları
Kesit
Maket

Yapılar ile park arasında, mimarlık ve peyzaj ekseninde gerçekleştirilen proje, kamusal mekandaki sanatın konumu ile bir sanat çalışması olarak peyzajı sorguluyor. Projeyi tasarlayan Gilles Brusset, hem peyzaj tasarımı hem de sanatsal çalışmalarının ışığında, peyzajın bir yaratma eylemi ve sanat eseri olma fikrini kavrayabilmeyi mümkün kılıyor.

Etiketler: