Katalizör Ekler

Archi5’ın Fransa’nın Gisors kentinde gerçekleştirdiği ek yapılar ve iyileştirme projesi, bir yandan iki farklı lisenin birbiriyle daha yakın ilişki içinde işlemesini, öte yandan kentin ortaçağ dokusuna uyum sağlamayı amaçlıyor.

Buradaki amacımız Gisors kentiyle uyum içinde bir lise yapısını hayata geçirmekti. İnsan ölçeğine ve zengin tarihi referanslara sahip bir kentle derinlemesine bağları olan bir kurum yaratmak istedik. Zira Gisors bir yandan Ortaçağ’dan kalma niteliklerini korurken öte yandan kendi güncel kırsal çevresine de sahip.

sergio grazia, fransa, yapı, lise, gisors #archi5, louise michel ve louis aragon liseleri
fotoğraflar: sergio grazia
yapı-zemin ilişkisi
spor salonuna dışarıdan bakış
spor salonuna içeriden bakış
spor salonunun yarı açık koridoru
yurtlara bakış
cepheye yakından bakış
yurt balkonu
farklı karakterdeki cephelerin birbiriyle ilişkisi
spor salonu
dinlenme ve çalışma alanları
spor yapısının çatı detayı
vaziyet planı
zemin kat planı
cephe görünüşü
kesit

Tarihi olarak iki lise yapısı birbirine komşuydu, şimdiyse yönetim ve idari kısımlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı, bir araya gelmiş haldeler. Önceki idari kısım oldukça karmaşıktı. Çok sayıdaki giriş noktası ve yapılar arasındaki bağların eksikliği nedeniyle iki lise birbirinden kopuk bir şekilde işliyordu. Buna karşılık biz net bir tasarıma yönelerek kullanıcılar için kolay yönlenim sağlamayı ve iki lise arasındaki geçişleri kolaylaştırmayı amaçladık. Yeni bütünleşik lise, Old Eragny Sokağı’nın her iki yakasında konumlanıyor. Geniş bir meydan 1500 öğrenci ve öğretmenin güvenli bir şekilde okula varmasına ve yapıya girmesine olanak tanıyor. Köprü-yapı, Louis Aragon’un ana oyun alanından Louise Michel Lisesi’nin oyun alanına geçişe izin veriyor. Alanın bütüncül olarak ele alınışına katkıda bulunarak liseler arasında bir bağ kuruyor.

Konumu ve birleştirici işleviyle köprü-yapı; yeni lise kompleksinin simgesi, amblemi haline geliyor. Aynı zamanda kompleksin odak noktası. Öğrencilere ayrılmış etüt odaları, kulüpler gibi alanların yanı sıra oyun alanlarıyla doğrudan ilintili olarak konumlanıyor. Köprü-yapının içindeki öğretmen odaları ise iki lisenin yönetim bölümlerine yakın olarak konumlanıyor.

Köprü-yapının yanı sıra arsanın ucuna yerleştirilen spor salonu ve orta kısımdaki restoran ve yurtlar, bu iki lisenin birbirine bağlanarak ortak şekilde çalışmasını sağlıyor.

Etiketler: